DE KRACHT VAN SPELEN

2022 was een dynamisch jaar. Voor Right To Play. Voor kinderen wereldwijd. Terwijl we nog druk bezig waren met het aanpakken van de gevolgen van COVID in onze programma’s, deden zich opnieuw rampen voor: hartverscheurende conflicten in onder andere Oekraïne en Ethiopië, en verwoestende overstromingen zoals in Pakistan. Het gevolg: honderdduizenden ontheemden, die hun huis verloren of zelfs hun land ontvluchtten op zoek naar veiligheid en zekerheid.

Kinderen, en vooral meisjes, waren opnieuw het meest kwetsbaar. Daarom hebben we ons in 2022 nog meer gericht op meisjes in onze programma's - om ze te beschermen, op te leiden en sterker te maken. In ons jaarverslag van 2022 lees je hoe we de kracht van spelen inzetten om kinderen wereldwijd fysiek en mentaal sterker te maken en klaar te stomen voor de toekomst.

JAAROVERZICHT 2022

BEREIK EN IMPACT

2022 Annual Report Graphic - Where We Work Map.jpg

Dankzij jouw steun konden 2,78 miljoen kinderen en 12.767 jongeren spelend leren. Hierdoor zijn ze meer betrokken op school, presteren ze beter in vakken als lezen, wiskunde en natuurwetenschappen, en ontwikkelen ze cruciale levensvaardigheden zoals teamwork, communicatie en conflictoplossing.

In 2022 werden meer dan 101.500 ouders, verzorgers en coaches getraind om het leren, de ontwikkeling en het welzijn van kinderen te ondersteunen. Leerlingen op door Right To Play ondersteunde scholen in Ghana, Mozambique en Rwanda hadden 1,5 keer meer kans om hun leeromgeving als positief te ervaren dan kinderen op niet-ondersteunde scholen. In Ghana vertoonden leerlingen een betere algemene leesvaardigheid, ze lazen gemiddeld 17 woorden per minuut meer dan leerlingen op niet-ondersteunde scholen.

Meer dan 175.700 ouders en verzorgers werden via gesprekken aan huis ook betrokken bij bewustmakingscampagnes in hun leefgemeenschap om kinderen te beschermen en te zorgen dat ze op school blijven. Ze gingen niet alleen gesprekken aan over het belang van onderwijs, vooral voor meisjes en kinderen met een handicap, maar kregen ook ondersteuning bij het omgaan met hun eigen stress en leerden hoe te reageren op de emotionele behoeften van hun kinderen.

2022 Annual Report Landing Page Call-Out Stats.jpg


ONTMOET KINDEREN UIT ONZE PROGRAMMA'S

Uprisers.jpg
Lees meer over de kinderen, jongeren, coaches en leraren in onze programma's en hoe zij hun omgeving positief veranderen.

BOUWEN AAN HAAR TOEKOMSTVISIE: HET VERHAAL VAN AISHA

Jonge actievoerder Aisha droomt ervan om journaliste te worden en vond haar zelfvertrouwen en stem door de spelletjes en activiteiten die haar leerkracht begon te gebruiken in de klas. Bekijk hoe ze haar dromen volgt en klik om meer te lezen.

HOE AMBROISE OPKWAM VOOR LEERLINGEN

Ambroise is een leraar die het zijn missie heeft gemaakt om het gebruik van lijfstraffen op Rwandese scholen uit te bannen en zijn leerlingen op een speelse en leuke manier te laten leren. Bekijk zijn verhaal en klik om meer te lezen.

KINDEREN HELPEN NA DE OVERSTROMING: HET VERHAAL VAN MEHBOOB

Mehboob is een coach uit de provincie Sindh die in actie kwam na de overstromingen in Pakistan en psychosociale hulp bood aan kinderen in een crisissituatie. Bekijk zijn verhaal en klik om zijn verhaal uit eerste hand te lezen.


HERBOUWEN NA DE OVERSTROMINGEN IN PAKISTAN

Pakistan 2.jpg

In september 2022 vonden de ergste overstromingen in de geschiedenis van Pakistan plaats. Acht miljoen mensen moesten vluchten en meer dan 23.000 scholen liepen schade op. Right To Play coaches en vrijwilligers in de zwaar getroffen provincie Sindh kwamen snel in actie om spelenderwijs psychosociale ondersteuning te bieden aan meer dan 3.400 door de overstroming getroffen kinderen. Ze hielpen hen om met de stress en angst om te gaan. We verstrekten ook 1.000 hygiënekits aan gezinnen die door de overstroming getroffen waren en werkten samen met de overheid en de internationale gemeenschap om scholen veilig te maken zodat kinderen terug konden gaan om te leren.


DANK AAN ONZE SUPPORTERS

2022 Annual Report Landing Page - Image 3 - Web.jpg

We zijn heel dankbaar voor de support van mensen, overheden, stichtingen, organisaties en bedrijven die ons werk mogelijk maken. Dankzij de continue steun van onze supporters kunnen we onze spelend-leren programma's uitvoeren en investeren in kwaliteitsonderwijs, meisjesrechten, bescherming voor alle kinderen, en hun gezondheid en welzijn.

Enorm bedankt voor jouw betrokkenheid bij onze missie om kinderen fysiek en mentaal sterker te maken door de kracht van spelen. Dankjewel dat jij investeert in een toekomst waarin kinderen vrij zijn van misbruik, gehoord en gerespecteerd worden en zelfverzekerd zijn.