Laatst bijgewerkt: 8 mei 2024

Right To Play is een internationale liefdadigheidsinstelling, met het hoofdkantoor in Canada, die wereldwijd de kracht van sport en spelen inzet om het leven van miljoenen kinderen te verbeteren. Right To Play International ondersteunt kinderen in ontwikkelings- en humanitaire contexten in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Right to Play International heeft kantoren in Canada, Duitsland, Nederland, Noorwegen, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Mali, Senegal, Ghana, Mozambique, Tanzania, Burundi, Rwanda, Oeganda, Ethiopië, Libanon, Jordanië, Palestijnse gebieden en Pakistan (vanaf nu "Right To Play", "wij" "ons", "onze" genoemd).

Het doel van dit privacy beleid is om onze programmadeelnemers, supporters, donateurs en anderen die met ons communiceren, ook via onze website https://www.righttoplay.com met als onderdeel https://righttoplay.nl/nl/ (de "Website"), te informeren over hoe we persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, vrijgeven en beschermen. Het vertelt welke rechten en keuzes jij hebt met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens en hoe je ons kunt bereiken om antwoord te krijgen op jouw vragen.

Dit privacy beleid is gebaseerd op de wetgeving in de landen waar Right To Play actief is.

Vragen. Als je een vraag hebt of contact met ons wilt opnemne, vragen we u dit Engelstalige portaal te gebruiken - https://privacyportal.onetrust.com/webform/8309ecc9-519c-41be-8c53-ae073bcca9ca/5e1528fa-621d-45a0-9ea4-125c5311a571 Verstrek naam en contactgegevens zodat we jouw vraag kunnen beantwoorden.

INHOUDSOPGAVE

 1. Verzamelen en gebruik van persoonlijke gegevens
 2. Automatisch verzamelde informatie
 3. Openbaarmaking van persoonlijke gegevens
 4. Koppelingen naar derden
 5. Waarborgen
 6. Bewaren van persoonlijke gegevens
 7. Jouw rechten
 8. Updates van ons privacybeleid
 9. Contact
 10. VERZAMELEN EN GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij verzamelen persoonsgegevens rechtstreek, tenzij wij jouw toestemming hebben of wettelijk zijn toegestaan om jouw persoonsgegevens indirect te verzamelen.

Donaties. Als je doneert aan Right To Play, verzamelen wij jouw contactgegevens, adres, e-mailadres en betalingsgegevens om jouw donatie te verwerken. Wij verzamelen aanvullende informatie die jij aan ons verstrekt, waaronder: telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, talen en andere informatie die wordt gebruikt om onze fondsenwerving te ondersteunen.

Marketing communicatie. Wij bieden jou de mogelijkheid om je aan te melden voor het ontvangen van onze digitale nieuwsbrief en andere promotionele communicatie. Bij akkoord verzamelen wij jouw naam, e-mailadres en andere informatie die jij verstrekt om de communicatie te sturen die jij hebt aangevraagd. Je kunt je ook afmelden voor het ontvangen van deze communicatie door "unsubscribe" in onze e-mails aan te klikken, of door contact met ons op te nemen. Houd er rekening mee dat als je je afmeldt, je wel elektronische berichten over transacties en accounts van ons zult blijven ontvangen.

Sollicitaties. Als je solliciteert naar een baan bij Right To Play kan je gevraagd worden ons bepaalde persoonlijke gegevens over jezelf te verstrekken, zoals jouw cv, sollicitatiebrief of soortgelijk werkgerelateerd materiaal. Wij gebruiken deze informatie voor het verwerken en beantwoorden van jouw sollicitatie en het beoordelen van jouw geschiktheid voor huidige en toekomstige carrièremogelijkheden.

We kunnen andere informatie verzamelen die jij zelf aan ons verstrekt, of die we met jouw toestemming verzamelen.

Vrijwilligers en deelnemers aan programma's. Als je deelneemt aan een van onze programma's als vrijwilliger of deelnemer, verzamelen we jouw naam, leeftijd, adres, contactgegevens, e-mail, geboortedatum, contactgegevens voor noodgevallen, geslacht, nationaliteit, informatie over sociale media en andere informatie die je verkiest te verstrekken om het programma uit te voeren.

Gebruik. We gebruiken de persoonlijke gegevens die we verzamelen voor fondsenwerving en programma-implementatie. Dit omvat:

 • Verwerken van betalingen uit donaties;
 • Met jou communiceren over evenementen of initiatieven voor fondsenwerving die interessant kunnen zijn;
 • Met jou communiceren over de impact van onze programma's;
 • Het samenvoegen of anderszins anonimiseren van jouw persoonlijke gegevens voor gebruik voor technische, onderzoeks- en analytische doeleinden;
 • Beter begrijpen hoe je de Website gebruikt om de Website te verbeteren;
 • Feedback vragen en verzamelen en reageren op verzoeken en klachten;
 • Voldoen aan onze wettelijke en andere juridische rapportageverplichtingen;
 • Het beheren van onze liefdadigheidsinstelling, inclusief het bijhouden van dossiers gedurende redelijke perioden, het afdwingen van onze overeenkomsten en het innen van bedragen die aan ons verschuldigd zijn.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met toestemming, kun je (onderhevig aan contractuele en wettelijke beperkingen) weigeren jouw toestemming te geven, of ervoor kiezen jouw toestemming in te trekken. Houd er rekening mee dat als je weigert toestemming te geven, of jouw toestemming intrekt, voor bepaalde verwerkingen van jouw persoonsgegevens, wij mogelijk bepaalde delen van onze diensten niet kunnen leveren.

 1. AUTOMATISCH VERZAMELDE INFORMATIE

Cookies. De Website gebruikt cookies (kleine bestanden met programmacode die zich op jouw computer bevinden) om gebruiksstatistieken over de Website te leveren en om te begrijpen hoe bezoekers op de Website terecht komen. We kunnen cookies ook gebruiken om het opnieuw invoeren van jouw gegevens te vereenvoudigen. Je kunt jouw browserinstellingen aanpassen om het gebruik van cookies uit te schakelen. Kijk voor de cookie-opties in jouw browser in het menu Opties of Voorkeuren.

Logbestanden. Wanneer u de Website gebruikt, slaan onze servers automatisch bepaalde informatie op in serverlogbestanden. Deze serverlogbestanden kunnen informatie bevatten zoals jouw webverzoek, Internet Protocol (IP)-adres, browsertype, verwijzings-/uitstappagina's en URL's, aantal klikken en hoe je omgaat met de Website, domeinnamen, landingspagina's en bekeken pagina's, en soortgelijke informatie. Logbestanden helpen ons bij het bewaken, analyseren, verbeteren en onderhouden van de Website en bij het diagnosticeren en oplossen van technische problemen.

Apparaat-id's. Wanneer je de Website bezoekt met een mobiel apparaat, verzamelen wij informatie over jouw apparaat die is opgenomen in de "apparaat-id" van jouw mobiele apparaat. Deze apparaat-id bevat informatie zoals het type apparaat dat je gebruikt, het besturingssysteem en informatie over het mobiele netwerk. Wij gebruiken deze informatie om de Website te optimaliseren en technische problemen op te lossen.

Analytics. We kunnen gebruik maken van externe serviceproviders zoals Google Analytics om informatie te verzamelen over jouw gebruik van de Website, zoals de gebruikte functies en de tijd die je doorbrengt op de Website, om ons te helpen onze gebruikers beter te begrijpen en de Website te verbeteren. De informatie die we verzamelen wordt gebruikt in een geaggregeerde, niet-identificeerbare vorm. Voor informatie over hoe informatie wordt verwerkt in verband met Google Analytics, kun je hier het beleid van Google Analytics lezen.

Sociale media. Als je interactie met ons hebt via sociale media, verzamelen we informatie die je aan ons bekendmaakt of die de sociale mediaplatforms aan ons bekendmaken. Voor meer informatie over de privacypraktijken van deze sociale mediaplatforms kun je het privacybeleid en de instellingen van de sociale mediaplatforms en netwerken die je gebruikt raadplegen.

 1. OPENBAARMAKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Dienstverleners. We kunnen persoonsgegevens doorgeven aan externe dienstverleners die namens ons bepaalde diensten verlenen, zoals hosting en verwerking van gegevens, marketing, analyse, informatietechnologiediensten en verwerking van betalingen. Sommige van deze dienstverleners kunnen zich buiten jouw rechtsgebied bevinden. Buiten het rechtsgebied waar je woont, zijn persoonlijke gegevens onderworpen aan toepasselijke buitenlandse wetten, waardoor overheidsinstanties en nationale veiligheidsdiensten in bepaalde omstandigheden toegang kunnen krijgen tot jouw gegevens. Voor meer informatie over de manier waarop onze serviceproviders persoonlijke gegevens behandelen, kun je contact met ons opnemen zoals beschreven in het gedeelte "Contact" hieronder.

Right To Play Lokale Kantoren. Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan onze lokale kantoren om wereldwijde marketing- en fondsenwervingsinitiatieven te coördineren. Sommige van onze lokale kantoren bevinden zich buiten Canada, waaronder in de Verenigde Staten, Duitsland, Nederland, Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Buiten het rechtsgebied waar jewoont, zijn persoonlijke gegevens onderworpen aan toepasselijke buitenlandse wetgeving, waardoor overheidsinstanties en nationale veiligheidsdiensten in bepaalde omstandigheden toegang kunnen krijgen tot jouw gegevens. Voor meer informatie over de manier waarop onze kantoren persoonsgegevens behandelen, kun je contact met ons opnemen zoals beschreven in het gedeelte Contact hieronder.

Overige. We kunnen persoonlijke gegevens bekendmaken om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen of anderszins zoals toegestaan of vereist door de wet, inclusief om te voldoen aan een dagvaarding of bevelschrift, aan wetshandhaving in verband met een onderzoek, om onze rechten en de veiligheid en het welzijn van onze klanten te beschermen.

veiligheid van onze medewerkers en om onze overeenkomsten af te dwingen en schulden aan ons te innen.

 1. LINKS VAN DERDEN

De Website kan links bevatten naar andere websites die Right To Play niet bezit of beheert. Wij bieden links naar websites van derden aan voor het gemak van de gebruiker. Deze links zijn niet bedoeld als goedkeuring van of verwijzing naar de gelinkte websites. De gelinkte websites hebben een apart en onafhankelijk privacybeleid, kennisgevingen en gebruiksvoorwaarden. Wij hebben geen zeggenschap over dergelijke websites en zijn daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de manier waarop de organisaties die dergelijke gekoppelde websites beheren persoonlijke gegevens kunnen verzamelen, gebruiken of openbaar maken, beveiligen en anderszins behandelen. We raden je aan het privacy beleid te lezen van elke website die je bezoekt.

 1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

We beschermen jouw persoonlijke gegevens met maatregelen die passen bij de gevoeligheid van de informatie. Deze omvatten maatregelen ter bescherming tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonlijke gegevens. We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot onze werknemers en dienstverleners die toegang nodig hebben in verband met hun rol of functie. Al onze medewerkers zijn verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van alle persoonlijke gegevens waartoe zij toegang hebben. We houden onze werknemers op de hoogte van ons beleid en onze procedures voor de bescherming van persoonlijke gegevens. Ondanks deze maatregelen is het mogelijk, aangezien geen enkel systeem of beveiligingsmaatregel volledig veilig is, dat persoonlijke gegevens verloren gaan, worden gestolen of zonder toestemming worden ingezien.

 1. BEWAREN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Persoonlijke gegevens worden bewaard op onze servers of die van onze serviceproviders, voor zo lang als nodig is voor het vervullen van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 1. JOUW RECHTEN

Je kunt een verzoek indienen om toegang tot of correctie van jouw persoonlijke gegevens. Je hebt het recht om, in bepaalde omstandigheden, bezwaar te maken tegen ons gebruik van jouw persoonlijke gegevens, te verzoeken om jouw persoonlijke gegevens te verwijderen of het gebruik ervan te beperken, een kopie aan te vragen van de gegevens die je ons hebt verstrekt om voor jouw eigen doeleinden te gebruiken, of een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. Jouw rechten zijn onderworpen aan toepasselijke wettelijke beperkingen en we kunnen passende stappen ondernemen om jouw identiteit te verifiëren voordat we op jouw verzoek reageren. Als je een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan schriftelijk contact met ons op via de contactgegevens in het gedeelte "Contact" hieronder.

 1. UPDATES VAN ONS PRIVACYBELEID

Als we ons Privacybeleid wijzigen, worden deze wijzigingen op deze pagina gepubliceerd om je op de hoogte te houden van welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we deze kunnen vrijgeven. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze pagina worden gepubliceerd.

 1. CONTACT

Voor vragen, inlichtingen of verzoeken kun je contact opnemen met onze Vice President Information Technology, Mike Prime op dataprivacy@rightotplay.com, of een verzoekformulier invullen via deze link: https://privacyportal.onetrust.com/webform/8309ecc9-519c-41be-8c53-ae073bcca9ca/5e1528fa-621d-45a0-9ea4-125c5311a571