Help kinderen in Gaza. Doneer nu →

Protect. Educate. Empower.

Dat is wat we elk jaar doen voor miljoenen kinderen.

Dit is wat de kracht van spelen mogelijk maakt:

 • Actiever

  96% van de leerkrachten getraind door Right To Play zorgt ervoor dat meisjes elke dag actief deelnemen aan hun lessen. Slechts 70% van de leerkrachten niet getraind door Right To Play doet dit ook.

 • Nee zeggen

  59% van de meisjes durft na 18 maanden deelname aan onze speelprogramma’s NEE te zeggen tegen ongewilde seks. Dat was slechts 13% bij de start.

 • Toleranter

  Kinderen die meedoen aan onze programma’s leren samen spelen. 40% van deze kinderen kan hierdoor makkelijker vriendschappen opbouwen met leeftijdsgenootjes met een andere culturele afkomst.

 • HIV-overdracht

  91% van de kinderen in onze programma's weet hoe ze de overdracht van HIV kunnen voorkomen. Bij kinderen die niet meedoen aan onze programma's is dat 50%.

 • Veiligheid

  Op scholen in Pakistan waar kinderen meedoen aan onze speelprogramma’s, is het aantal jongens dat te maken krijgt met onderling geweld gedaald met 25%.

 • BETER OP SCHOOL

  Kinderen in Pakistan die les krijgen van door Right To Play getrainde leraren scoren 10% beter op schoolexamens dan kinderen wiens leraren geen training kregen.

Actiever

96% van de leerkrachten getraind door Right To Play zorgt ervoor dat meisjes elke dag actief deelnemen aan hun lessen. Slechts 70% van de leerkrachten niet getraind door Right To Play doet dit ook.

Spelen haalt de kracht in kinderen naar boven

Spelen is meer dan samen plezier maken. Het geeft kinderen mogelijkheden om houvast te vinden op plekken met weinig toekomstperspectief. We spelen om het leven van kinderen te verbeteren op vier resultaatgebieden.

 • Onderwijs

  Spelenderwijs leren we kinderen dat naar school gaan belangrijk en vooral leuk is.

  Ontdek meer
 • Gelijkheid

  Spelenderwijs leren we kinderen over gelijke rechten voor jongens en meisjes.

  Ontdek meer
 • Gezondheid

  Spelenderwijs leren we kinderen over serieuze zaken als ziektepreventie.
  ‏‏‎ ‎

  Ontdek meer
 • Bescherming

  Spelenderwijs leren we kinderen zich te wapenen tegen geweld en discriminatie.

  Ontdek meer

Waar we werken

Right To Play heeft programma’s in 14 landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. In deze landen hebben kinderen vaak te maken met ongelijke behandeling, geweld en uitbuiting.

Met onze spelend-leren methode zorgen we ervoor dat kinderen weerbaar worden, fysiek en mentaal gezond zijn en goed presteren op school. We trainen leerkrachten en vrijwillige coaches die de kinderen begeleiden in hun leerproces.

Khansa uit Pakistan zegt nee tegen kindhuwelijk

Lees meer

Spelen is van levensbelang

Voor alle kinderen. Verbeter het leven van een kind dat opgroeit in uitdagende omstandigheden.

Doneer nu