Help kinderen in Gaza. Doneer nu →

Verwoestende overstromingen in Pakistan

Pakistan Floods Landing Page - Image 1 - Web

In Pakistan zijn 33 miljoen mensen getroffen door de verwoestende overstromingen. Meer dan 1500 mensen zijn overleden waaronder 400 kinderen. Door het hele land zijn honderdduizenden huizen en scholen beschadigd of compleet vernietigd. Families zijn hun huis kwijt en kinderen hebben geen plek meer om veilig te spelen en te leren. Er is een groot risico op uitbraak van ziektes die door het water kunnen worden overgedragen, zoals diarree, malaria en cholera.

Barnas Nødfond - Pakistan.jpg
Right To Play stelt nood- en herstelplan op

De Pakistaanse overheid heeft in 66 districten de noodsituatie uitgeroepen. In twee van deze districten - in de Sindh provincie - is Right To Play actief. Onze collega's die hier werken zijn ongedeerd en voor hun families wordt gezorgd. Het team is druk bezig met het in kaart brengen van de schade en in nauwe samenwerking met lokale partners en overheidsorganisaties wordt een nood- en herstelplan opgesteld.

Mentale eerste hulp voor kinderen

Right To Play wil zo snel mogelijk mentale hulp bieden om blijvende trauma’s bij kinderen te voorkomen. Hoewel kinderen van nature veerkrachtig zijn, heeft deze crisis een enorme impact. Ze maken zich zorgen om hun ouders, vrienden, familie en buren. Ze moeten leren om gaan met hun verlies, angsten en verdriet. Dat kunnen ze niet alleen.

Kinderen terug naar school

Naast het bieden van mentale eerste hulp is ons doel om de kinderen weer naar school te laten gaan. Dit zorgt voor houvast, waardoor kinderen weer sneller het normale leven kunnen oppakken.

Onze gedachtes gaan uit naar alle kinderen, hun families, ons team, en de gemeenschappen in Pakistan die getroffen zijn door de ramp.

Pakistan Floods Landing Page - Image 2 - Web