Op afstand Leren is nog nooit zo leuk geweest: Right To Play’s Teleschool in Mozambique

Tele School - Mozambique - Image 1 - Web Hero.jpg

De scholen in Mozambique zijn vanwege de Corona-crisis dicht. Om ervoor te zorgen dat kinderen kunnen blijven leren, introduceerde Right To Play samen met de lokale overheid Teleschool voor kinderen van groep 1 tot 3. Kinderen kunnen nu iedere ochtend thuis met hun lesboek voor de tv gaan zitten om lessen te volgen. Stilzitten is er overigens niet bij; kinderen roepen antwoorden naar de tv, bouwen spelmaterialen en leren hoe ze de oefeningen in hun boek kunnen maken. Spelenderwijs volgen ze nu onderwijs vanaf thuis.

De situatie in Mozambique

In Mozambique is 44% van de bevolking jonger dan 14 jaar. Goed onderwijs is cruciaal voor de ontwikkeling van deze groep kinderen Daarom is het een heftige situatie dat door de Corona-crisis de scholen momenteel dicht zijn. Hoe langer kinderen wegblijven van school, hoe groter de kans dat ze achter gaan lopen en überhaupt niet meer terugkomen naar school. Daarom ondernam de overheid van Mozambique direct actie om leren of afstand te introduceren. Online was geen optie, want slechts 1 op de 5 mensen in Mozambique heeft toegang tot internet. Daarom kozen ze voor radio en TV. Hun grootste uitdaging: het onderwijs op afstand voor jongere kinderen in groep 1 t/m 3. Want kunnen zij wel stil blijven zitten en zich concentreren op de les via tv of radio net als de oudere kinderen en jongeren?

“HET RISICO IS DAT KINDEREN DIE NIET NAAR SCHOOL KUNNEN, VERGETEN WAT ZE HEBBEN GELEERD. DANKZIJ TELESCHOOL KUNNEN ZE BLIJVEN LEREN IN DEZE UITDAGENDE TIJD.” ALBERT, ZORGVERLENER

In samenwerking met de overheid

De overheid schakelde Right To Play in om voor de jongste schoolgaande kinderen een programma te ontwikkelen waar ze spelenderwijs onderwijs kunnen blijven volgen: de Teleschool! In Teleschool wordt gebruik gemaakt van interactieve oefeningen en spelvormen zodat kinderen betrokken blijven en om ervoor te zorgen dat ze onthouden wat ze hebben geleerd. Onderwerpen die via radio en tv aan bod komen zijn onder meer: lezen, schrijven, voorlichting over het Corona-virus, kinderrechten en kansen voor jongens en meisjes. Right To Play benadrukte de positieve rol van meisjes in de lesmaterialen, zodat het idee dat alleen jongens onderwijs zouden moeten krijgen naar de achtergrond kan verdwijnen.

Na de telelessen

Teleschool is overigens meer dan alleen de radio of tv-uitzendingen. Na een aantal afleveringen schakelen de leerkrachten met de leerlingen via telefoon, via “1,5 meter op afstand bezoekjes” en soms online als dat kan. Ook gaan ze langs om huiswerk en lesmaterialen te brengen, en informatie met de ouders te delen zodat ook zij leren hoe ze hun kind kunnen ondersteunen bij Teleschool.

"OUDERS VERTELLEN ONS DAT ZE DOOR TELESCHOOL HUN KINDEREN THUIS BETER KUNNEN HELPEN MET HUN ONDERWIJS." DIANA MUTUNDI, LANDENDIRECTEUR VAN MOZAMBIQUE

Teleschool succesvol

Teleschool in Mozambique blijkt een groot succes! We bereiken nu elke dag via TV 1,32 miljoen kinderen in groep 1 t/m 3. Via radio hebben we al meer dan 223.000 kinderen en 185.000 volwassenen kunnen bereiken. De volgende stap is om het onderwijs op afstand niet alleen in het Portugees maar ook in verschillende lokale talen aan te bieden. Zodat kinderen uit verschillende bevolkingsgroepen nog beter kunnen leren.

“MET TELE-SCHOOL KAN IK BLIJVEN LEZEN NU IK THUIS ZIT… HET IS LEUK DAT IK VANUIT HUIS KAN LEREN EN LESSEN KAN KIJKEN IN DE OCHTEND.” BENECIA UIT GAZA-REGIO IN MOZAMBIQUE, GROEP 3


De Teleschool in Mozambique is onderdeel van the Gender Responsive Education and Transformation program (GREAT). Dit GREAT programma loopt sinds 2018 met financiële ondersteuning van de Canadase overheid. Naast Mozambique loopt het GREAT programma ook in Rwanda en Ghana. Binnen dit programma richten we ons op onderwijs, vooral voor meisjes, en trainen we leerkrachten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Hiervoor zetten we onze play-based learning methoden in.