P.O.W.E.R.-games stimuleren de kennis en ontwikkeling van kinderen

Pakistan - Country Pages - Image 1 - Web Hero.jpg

Spelen is van cruciaal belang voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen, ook in crisissituaties. Daarom geloven wij zo in de kracht van spelen voor kinderen die opgroeien in uitdagende omstandigheden. P.O.W.E.R. is een collectie speciaal ontwikkelde games, die Right To Play wereldwijd inzet en nu gratis beschikbaar stelt zodat elk kind ervan kan profiteren. Spelen is niet voor niets een kinderrecht!

Voor ouders, leerkrachten en maatschappelijk werkers

De honderd P.O.W.E.R. games (de Play Opportunities for Wellness and Education Resource) helpen ouders, leerkrachten, coaches, maatschappelijk werkers en anderen om het welzijn van kinderen te bevorderen. Ook in crisissituaties. De uiteenlopende spelletjes zijn verkrijgbaar als animaties en als praktische pdf-handleidingen. Elk spel bevat een specifiek leerdoel. Ze helpen jongens en meisjes belangrijke vaardigheden te ontwikkelen, zoals communiceren, inleven in de ander, zelfvertrouwen en creativiteit. De activiteiten dragen ook bij aan het psychosociaal welzijn van het kind; het leren omgaan en verwerken van emoties; en de activiteiten stimuleren begrip en respect bij kinderen en jongeren onderling, ongeacht hun afkomst of geslacht.

Spelend-leren in de klas, thuis of buurthuis

De spellen zijn geschikt voor kinderen van verschillende leeftijden en er zijn weinig tot geen materialen voor nodig. Hierdoor kunnen de activiteiten makkelijk in de klas, thuis of bijvoorbeeld in een buurthuis gespeeld worden. De kinderen leren na te denken over wat ze hebben geleerd en het te koppelen aan hun eigen ervaringen en het geleerde toe te passen in hun dagelijks leven.

Gratis beschikbaar in Engels, Frans en Arabisch

P.O.W.E.R. heeft zo’n positieve impact op kinderen en jongeren, dat Right To Play – in samenwerking met en steun van de Lego Foundation - heeft besloten de activiteiten gratis beschikbaar te stellen in het Engels, Frans en Arabisch. Op die manier kunnen wereldwijd nóg meer kinderen en gemeenschappen profiteren van deze leerzame activiteiten.

De spelhandleidingen kun je gratis downloaden in het Engels, Frans en Arabisch.

Hieronder een greep uit de honderd games (spellen):

Shooting Stars - Leren omgaan met emoties

Dit spel leert kinderen hoe ze hun emoties kunnen beheersen. Zij maken een speciale pot waarin ze ideeën verzamelen die hen kunnen helpen zich beter te laten voelen.

 • Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar
 • Minimumaantal deelnemers: 2
 • Spelduur: 30 minuten
 • Benodigde materialen: 2 potten/dozen, papier en teken- of schrijfmateriaal

Syllable Dance - Cognitieve ontwikkeling verbeteren

Dit spel leert kinderen de lettergrepen van woorden te onderscheiden door dansbewegingen te maken die passen bij de lettergrepen in hun naam.

 • Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar
 • Minimumaantal deelnemers: 4
 • Spelduur: 15 minuten

Girls Score – Gendergelijkheid bevorderen

Dit spel leert kinderen meisjes te betrekken in het dagelijks leven en het stimuleert meisjes mondiger te worden door met elkaar ‘kickball’ te spelen.

 • Geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar
 • Minimumaantal deelnemers: 6 – waaronder minstens 2 meisjes
 • Spelduur: 30 minuten
 • Benodigde materialen: 1 bal en 4 honken (bijvoorbeeld pylonen of kleine matten)

The Zipper – Sociale ontwikkeling stimuleren

Dit spel leert kinderen op zichzelf en andere anderen te vertrouwen door met hun armen omhoog door een rij teamgenoten te bewegen zonder geraakt te worden.

 • Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar
 • Minimumaantal deelnemers: 6
 • Spelduur: 15 minuten

Flight, Fight, Unite – Conflicten leren oplossen

Dit spel leert kinderen hoe ze op conflictsituaties kunnen reageren door te laten zien hoe de opties Vluchten, Vechten en Verenigen de uitkomst beïnvloeden.

 • Geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar
 • Minimumaantal deelnemers: 8
 • Spelduur: 10 minuten
 • Benodigde materialen: pylonen of krijt

Self-Esteem Silhouettes – Emotionele ontwikkeling bevorderen

Dit spel leert kinderen hun gevoel van eigenwaarde te verbeteren door zelfportretten te maken waarin zij hun persoonlijke kwaliteiten verwerken.

 • Geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar
 • Minimumaantal spelers: 2
 • Spelduur: 30 minuten
 • Benodigde materialen: potloden of stiften, papier, scharen en eventueel extra teken- en knutselmateriaal
De complete collectie P.O.W.E.R.-games

De complete spellencollectie is terug te vinden op YouTube en de handleidingen in pdf’s zijn hier te vinden.

The complete collection of game videos can be found on YouTube here, and in written format here.

La collection complète de vidéos de jeux en français est disponible sur YouTube ici, ou en format écrit ici.

YouTube يمكن العثور على المجموعة الكاملة من أشرطة الفيديو الخاصة بالالعاب باللغة العربية هنا على

Games manual in Arabic: والالعاب المكتوبة هنا

Mocht je vragen hebben over P.O.W.E.R of wil je graag een print-ready versie van de manuals ontvangen, neem dan contact met ons op via: info@righttoplay.nl