Nieuw: de podcast 'Over Impact Gesproken'

over-impact-gesproken-1200-bij-630.jpg

Over Impact Gesproken is onze nieuwe Podcast serie met sportjournalist en Right To Play ambassadeur Rivkah op het Veld. Zij reflecteert met inspirerende persoonlijkheden en mede-ambassadeurs op onderwerpen die impact hebben op het leven van kwetsbare kinderen, en op hun eigen wereld. In deze eerste aflevering praat Rivkah met power lady en tophockeyster Eva de Goede over gelijke rechten voor meisjes en jongens wereldwijd én in de sportwereld.

Meisjesrechten

Meisjes hebben net als jongens recht om op te groeien tot de persoon die ze graag willen zijn. Voor meisjes is dit uitdagender omdat zij vaak gedwongen worden om te stoppen met school vanwege uithuwelijking, tienerzwangerschap of omdat ze moeten helpen in het huishouden. Right To Play leert meisjes over hun rechten en moedigt ze aan om hun stem te laten horen. We helpen ze weerbaarder te worden en betrekken ouders in onze programma’s waarin we geweld en uitbuiting van meisjes bespreekbaar maken. We zien dat onze programma’s een positieve impact heeft op de toekomst vele meisjes, waardoor ze zelf pleitbezorgers worden voor verandering in hun directe omgeving.

En dat die verandering nodig en mogelijk is, concluderen ook Rivkah en Eva. Luister nu de podcast op Spotify

Investeren in de toekomst van kinderen

Aanleiding van de podcast is de plannen die Right To Play heeft om de komende jaren nog meer positieve impact te creëren in het leven van kwetsbare kinderen. Onze focus ligt hierbij altijd op: onderwijs, bescherming, meisjesrechten en gezondheid. Met onze programma’s willen we kinderen sterker en hun omgeving veiliger maken. Met de kracht van spelen.

Dit is hoe we dat gaan aanpakken:

Uitbreiden van onze programma's

In Afrika, Azië en het Midden-Oosten vergroten we het bereik van onze huidige programma’s en breiden we uit naar nieuwe landen waar de nood het hoogst is. Bijvoorbeeld in gebieden met veel vluchtelingen. Ook stellen we onze unieke methode beschikbaar via open-sourcing platforms zodat we via anderen nog meer kinderen kunnen bereiken.

Toegang tot en kwaliteit van onderwijs verbeteren

Speciaal voor leerkrachten lanceren we een play-based learning e-certificeringsprogramma. Hiermee stellen we wereldwijd docenten in staat om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en daarmee hun leerresultaten te verbeteren. Dit programma wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met ministeries van onderwijs en continue verbeterd op basis van wetenschappenlijk onderzoek en (externe) evaluaties.

Meer focus op mentale gezondheid

Kinderen die opgroeien in crisissituaties bieden we zo snel als mogelijk mentale hulp. Via sport en spelactiviteiten leren we kinderen hun ervaringen te verwerken en heftige emoties een plek te geven. Op deze manier worden trauma's voorkomen en kunnen kinderen sneller hun blik weer op de toekomst richten.

Technologie benutten voor meer impact

Onze vrijwillige coaches bieden we virtuele trainings aan, zodat ze altijd en overal toegang hebben tot de kennis en expertise die nodig is om kinderen zo goed mogelijk te kunnen helpen. Hiermee vergroten we ons bereik, zonder in te boeten op de kwaliteit van onze programma's.

Jouw steun maakt impact mogelijk. Ontdek wat jij kunt doen