POSITIEF NIEUWS UIT 2023

In 2023 hebben wereldwijd miljoenen kinderen uitdagingen en crises overwonnen. Dankzij mensen zoals jou konden ze spelen en leren op school en kregen ze weer hoop op een mooiere toekomst.
We zijn enorm dankbaar voor alles wat we samen hebben kunnen mogelijk maken en blikken graag met jullie terug op de highlights van het jaar:

Leren lezen en schrijven

In Mali kunnen meer dan 2 miljoen kinderen niet naar school. Dankzij jouw steun kunnen nu meer dan 37.000 gevluchte kinderen leren lezen en schrijven. Ook ontwikkelen ze door spelend leren andere belangrijke vaardigheden zodat ze kunnen bouwen aan een betere toekomst.

Hulp bij Noodsituaties

Met jouw support aan het Noodfonds voor Kinderen konden kinderen in Mozambique, Rwanda en de Palestijnse gebieden dit jaar noodhulp en psychosociale hulp krijgen om trauma’s te verwerken. Voor deze kinderen hebben we waar kon een veilige omgeving gecreëerd, waar ze weer kunnen spelen en leren. Even weer kind voelen.

Three children.png

Verbeterde mentale gezondheid

Dit jaar hebben kinderen over de hele wereld weer psychosociale support gekregen. Spelen zorgt ervoor dat je niet alleen fysiek, maar ook mentaal fit wordt of blijft. Het helpt veilige en vertrouwde relaties op te bouwen, te leren en trauma’s te verwerken. Via spelen kun je je ontwikkelen. Lees ons nieuw gepubliceerde rapport Promoting Psychosocial Wellbeing Through the Power of Play, voor succesverhalen en aanbevelingen voor hoe we nog meer kinderen kunnen helpen.

PSS Policy Brief - Lebanon - Web Image 4

Een betere ouder-kind band

Ouders in Tanzania en Oeganda bouwen een betere band op met hun kinderen en helpen hun kinderen met leren. Ouders gebruiken spelen om het zelfvertrouwen en de lees-, schrijf- en rekenvaardigheden van hun kinderen te vergroten. De resultaten zijn positief: kinderen hebben sterkere sociaal-emotionele vaardigheden, er zijn minder conflicten thuis en er wordt minder vaak straf gegeven

Onderwijs voor iedereen

In Burundi en Tanzania komen steeds meer meisjes en kinderen met een handicap op voor hun recht op onderwijs. In vluchtelingenkampen en plaatsen waar nauwelijks onderwijs is, kunnen leerlingen nu steeds beter lezen. Ouders en verzorgers zijn zich meer bewust van het belang om ook kinderen met een handicap naar school te laten gaan.

Mamerte - Burundi - Image 3 - Web.jpg

Samen het onderwijs verbeteren

In Ghana en Sierra Leone werken we nu samen met de regeringen om hun onderwijssystemen te verbeteren, zodat elk kind toegang heeft tot kwalitatief onderwijs. Dit jaar hebben we samen met de ministers van onderwijs plannen gemaakt over hoe spelend leren de betrokkenheid van leerlingen en hun leerprestaties kan verbeteren, in het hele land.

Dit is slechts een deel van wat we met elkaar hebben kunnen bereiken in 2023. Dankjewel daarvoor!