Help kinderen in Gaza. Doneer nu →

Een kwestie van vertrouwen

iStock-649345422.jpg

Hoe staat het met het vertrouwen van mensen wereldwijd ten aanzien van het bedrijfsleven, de overheid, media en ngo’s? Dat wordt jaarlijks onderzocht door internationaal marketing en communicatie bureau Edelman. Marije Dippel, directeur van Right To Play Nederland, vertegenwoordigde de non-gouvernementele organisaties in een paneldiscussie over de resultaten van de Trust Barometer 2019. Het panel bestond uit vertegenwoordigers van de vier instituties die in het onderzoek centraal staan: het bedrijfsleven, de overheid, de media en ngo’s. Belangrijk inzicht: er liggen kansen voor CEO’s als leiders van maatschappelijke verandering, onder andere door intensiever samen te werken met erkende goede doelen zoals Right To Play.

Vertrouwen in instituties

Uit de Trust Barometer 2019 van Edelman blijkt dat er internationaal sprake is van een lichte toename van het vertrouwen ten aanzien van het bedrijfsleven, de overheid, media en ngo’s, maar dat er ook verschillen zijn tussen landen. Zo is in Nederland de stand van het vertrouwen het afgelopen jaar min of meer hetzelfde gebleven. Het onderzoek laat zien dat in alle landen het geïnformeerde publiek meer vertrouwen heeft in de vier instituties dan het algemene publiek, en dat deze gap blijft toenemen.

Vertrouwen in de werkgever

Een opvallende conclusie van de Trust Barometer 2019 is het grote vertrouwen dat werknemers hebben in hun werkgever. Dit vertrouwen betreft meer dan de operationele ‘business as usual’. Volgens de Trust Barometer verwacht het merendeel van de werknemers (67%) van hun werkgever dat die zich ook inzet voor de samenleving.

De meeste werknemers (71%) willen zelfs dat hun CEO ook leiderschap toont ten aanzien van de uitdagingen van deze tijd en verandering initieert in plaats van af te wachten wat andere instituties doen. Werkgevers die deze verwachtingen waarmaken zullen daar zeker baat bij hebben. Want betrokken en loyale werknemers die zich vol inzetten en trots zijn op hun bedrijf en CEO en dat ook uitdragen zijn buitengewoon waardevol.

Vertrouwen in Nederland

De Nederlander heeft volgens de Trust Barometer het meest vertrouwen in het bedrijfsleven. De geïnformeerde Nederlander heeft het minst vertrouwen in de media, terwijl bij het grote publiek ngo’s het laagst scoren op vertrouwen. Volgens Marije Dippel, directeur van Right To Play Nederland, heeft die lage score onder andere te maken met een wijdverbreid pessimisme. Volgens de Trust Barometer 2019 zijn alleen Japan, Frankrijk, Duitsland en de UK meer pessimistisch dan Nederland. Daarnaast speelt de almaar kleiner wordende cirkel van vertrouwen die de meeste mensen hebben nogal wat ngo’s parten.

Onderzoek naar geefgedrag in Nederland laat zien dat het totaal aan giften in absolute zin stijgt, maar onder huishoudens relatief gezien afneemt. Een parallel met het afnemend vertrouwen in de samenleving wat betreft ngo’s. Overigens is in Nederland het vertrouwen in ngo’s in 2019 wel iets toegenomen ten opzichte van 2018.

Dippel: “Ngo’s moeten nog beter hun best moeten doen om duidelijk te maken wat zij doen met bijdragen en welke resultaten die inzet heeft. Right To Play neemt deze taak serieus. Onze organisatie heeft ANBI status en is erkend door het CBF. Ons jaarverslag informeert over wat we doen en resultaten die we bereiken. Daarnaast monitoren we onze activiteiten en doen we onderzoek naar de effectiviteit van onze programma’s wereldwijd. Van de uitkomsten, die we graag delen, leren we ook hoe we bijdragen van bedrijven en andere supporters nog beter kunnen investeren en programma’s verder kunnen versterken."

Samenwerken met bedrijfsleven

Inspelen op de inzichten uit de Trust Barometer doet Right To Play ook in praktische zin. Dippel: “We werken samen met bedrijven die willen bijdragen aan een betere wereld in een tijd van uitdagingen op tal van fronten. In onze projecten zetten we de kracht van sport en spelen in om een verschil te maken in de de ontwikkeling van kinderen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Wekelijks doen 1,9 miljoen kinderen wereldwijd aan onze speelprogramma’s. Het blijkt dat de positieve aspecten van spelen niet alleen cruciaal zijn voor de gezonde ontwikkeling van kinderen, het kan ook een sterke ‘asset’ voor de werkvloer zijn. Spelen inspireert en verbindt en het is de sleutel tot vitaliteit en beweging. Met een aanbod van events en workshops geven we deze kracht ook door aan werknemers onder de noemer Time To PLAY.”

Bedrijven die op een aansprekende effectieve manier een verschil willen maken op plekken waar spelen allerminst vanzelfsprekend is, en de kracht van spelen ook voor het bedrijf zelf willen inzetten, zijn bij Right To Play aan het juiste adres.

Over de Trust Barometer

De Trust Barometer die Edelman sinds 2001 oplevert belicht het publieke vertrouwen in het bedrijfsleven, de overheid, de media en ngo’s. Het gaat om vertrouwen van enerzijds het grote publiek en anderzijds het zogenaamde geïnformeerde publiek. Het meest recente onderzoek werd eind 2018 uitgevoerd in 27 landen en is gebaseerd op input van 33.000 respondenten. Bekijk de internationale Trust Barometer 2019