Help kinderen in Gaza. Doneer nu →

De gevolgen van de Corona-crisis voor kinderen en hoe Right To Play helpt

COVID19-Response-Homepage-Banner.jpg

Het Corona-virus heeft een aanzienlijke impact op het leven overal in de wereld, inclusief de landen waar Right To Play actief is. Op deze plekken werken we met kwetsbare kinderen die enorm vatbaar zijn voor de gevolgen van de Corona-crisis. Kinderen kunnen vaak nog niet terug naar school en hun ouders hebben hun toch al schamele inkomen verloren vanwege alle Corona-maatregelen. Hierdoor lopen kinderen nog meer risico om uitgehuwelijkt te worden of ze worden ingezet voor kinderarbeid.

Kinderen uit onze programma’s hebben hulp nodig

Nog voordat er sprake was van 1,5 meter afstandsregels, hebben we 33.000 kinderen spelenderwijs kunnen leren over het belang van handen wassen om verdere besmetting te voorkomen. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van onze expertise die we in 2014 opbouwde in Liberia tijdens de Ebola-crisis. Toen in veel landen eenmaal een lock down werd ingevoerd, zijn we onze programma’s op afstand gaan aanbieden. Via onder meer lokale radio, tv en online bereiken we nu alle kinderen die mee doen aan onze activiteiten in Afrika, Azië en het Midden-Oosten.

Dit is hoe Right To play momenteel kinderen helpt

Onze CEO Kevin Frey geeft een mooie samenvatting hoe we op dit moment kinderen in onze programma's helpen en waar donaties aan bijdragen:

1.Kinderen veilig en gezond houden

Via de lokale radio, tv en online geven we voorlichting over het belang van hygiëne, zetten we speciale liedjes in zodat kinderen leren om 20 seconde hun handen te wassen en geven we informatie over de 1,5 meter afstandsregels. Daarnaast delen we continue zeep en water uit aan de meest kwetsbare kinderen (en hun families) in onze programma's

2. Kinderen onderwijs bieden op afstand

Omdat het belangrijk is dat kinderen spelend blijven leren bieden we teleschool programma’s aan die we veelal in samenwerking met de overheid opzetten zodat het in het nationale onderwijscurriculum is geïntegreerd. We trainen ook leerkrachten en onze vrijwillige coaches om kinderen hierbij gedurende maar ook na de crisis te helpen.

3. Kinderen mentaal sterk houden

In een crisissituatie is het cruciaal om kinderen zo snel mogelijk hulp te bieden om mogelijke traumatische ervaringen als verlies of verwaarlozing ter voorkomen. Daarom organiseren we activiteiten die op afstand kunnen worden gespeeld en die zorgen voor houvast. Dit helpt kinderen om weer sneller hun “normale” leven op te pakken en actief te zijn in hun gemeenschap. We maken hierbij gebruik van onze expertise in het werken met kinderen in vluchtelingensituaties en conflictgebieden. Hier organiseren we vaak psychosociale sessies voor kinderen en hun ouders, zodat ze met elkaar een veilige en beschermde omgeving voor het kind kunnen creëren. Dit doen we tijdens de Corona-crisis ook.

Updates van onze collega’s wereldwijd

Speciale steun voor meisjes

Meisjes worden tijdens een crisissituatie altijd extra hard geraakt, ook tijdens deze Corona pandemie. Onze gender expert en collega Amina legt uit hoe dat zit.

Spelen is belangrijker dan ooit

Waar volwassenen hun emoties uiten door erover te praten, verwerken kinderen hun emoties vaak in hun spel. Right To Play Collega Andrea Diaz-Varela legt uit waarom voor 1,5 miljard kinderen die momenteel niet naar school gaan, spelen een manier is om de Corona-crisis het hoofd te bieden.

Ook legt collega Ernie uit waarom juist nu – tijdens de Corona-crisis - spelen cruciaal is voor kinderen.