Bewoners van Beiroet zijn in shock

De recente explosie in de Libanese hoofdstad Beiroet heeft huizen en gebouwen verwoest, een groot deel van de voedselvoorraad van de stad is vernietigd en ziekenhuizen zijn overvol. Het land verkeerde al in een diepe crisis door de economische instabiliteit, de Syrische vluchtelingencrisis en de COVID-19-pandemie. Door de explosie loopt de spanning in het land nog hoger op en lijkt de weg naar herstel verder weg dan ooit. We kunnen Libanon nu niet in de steek laten, we moeten onze hulp bieden en er in het bijzonder zijn voor de kinderen.


Al meer dan tien jaar zet Right To Play in Libanon de kracht van spelen in om het leven van kinderen te verbeteren. Onze programma’s richten zich op de meest kwetsbare kinderen en hun families, waaronder arme Libanese gezinnen en Syrische en Palestijnse vluchtelingen. Ook nu doen we er alles aan om kinderen in Beiroet te helpen herstellen van de schade die de explosie heeft aangericht.

Beirut Emergency Appeal - Image 3 - Web.jpg
Right To Play vrijwilligers helpen bij het opruimen van Beiroet

Het is cruciaal om kinderen zo snel mogelijk mentale hulp te bieden om blijvende trauma’s te voorkomen. Kinderen zijn van nature veerkrachtig maar deze crisis heeft een enorme impact. Ze maken zich zorgen om hun ouders, vrienden, familie en buren. Ze moeten leren om gaan met hun verlies, angsten en verdriet. Dat kunnen ze niet alleen.

Toen in buurland Syrië in 2011 de oorlog uitbrak werd Libanon overspoeld met gevluchte Syrische families. Sindsdien zetten wij onze speelmethodes in om getroffen kinderen te helpen hun traumatische ervaringen te verwerken. Door de heftige verwoesting van de explosie, is er een acute behoefte aan deze mentale ondersteuning.

Met jouw hulp kunnen we elk kind die dat nodig heeft, laten meedoen aan onze programma’s.

"THIS IS THE FIRST TIME SINCE THE EXPLOSION THAT I HAVE COME HOME TO SEE MY SON ACTIVE, TALKATIVE, AND HAPPY." - VADER VAN EEN KIND DIE AL MEEDOET AAN ONZE PROGRAMMA’S

Beirut Emergency Appeal - Image 2 - Web.jpg
Een van onze eerste sessies met kinderen in Beiroet

Samen kunnen we de kinderen in Beiroet helpen

Op dit moment bieden we hulp op vier manieren, zodat kinderen zo snel mogelijk kunnen herstellen van de sociale en emotionele gevolgen van de explosie.

1) We zetten de kracht van spelen in om kinderen mentaal gezond te houden
Met speciale “mental health sessies” proberen we te voorkomen dat kinderen mentaal ten onder gaan aan het verdriet, het verlies en de sociale ontwrichting. Ouders en jongeren nemen ook deel aan deze sessies, zodat zij met elkaar een veilige en beschermde omgeving kunnen creëren voor het kind.

2) We mobiliseren ons lokale vrijwilligersnetwerk om de sociale stabiliteit te versterken
Onze vrijwilligers – met name jongeren - organiseren activiteiten die zorgen voor houvast, waardoor kinderen weer sneller het normale leven kunnen oppakken.

3) We helpen bij het herstellen en bouwen van klaslokalen in verwoeste scholen
Jongeren die we in onze reguliere programma’s begeleiden bij een beroepsopleiding in de bouw, helpen nu mee bij het herstellen van klaslokalen. We werken samen met ingenieurs en andere experts van lokale organisaties.

4) We zorgen ervoor dat kinderen terug naar school gaan
We helpen ouders bij de inschrijving voor het komende schooljaar in Beiroet, zodat kinderen terug naar school gaan en niet gaan werken om getroffen families te helpen in hun onderhoudsvoorziening. Daarnaast trainen we leerkrachten in “play based learning” om onderwijs effectiever en leuker te maken.