CEO Kevin Frey gaat van Right To Play naar de Verenigde Naties

Thailand Kids jumping in circle at sunset

Kevin Frey, onze CEO, gaat na 5 succesvolle jaren Right To Play verlaten. Hij heeft een nieuwe uitdaging geaccepteerd bij de Verenigde Naties. Susan McIsaac, de huidige directeur Filantropie bij Right To Play International, zal het stokje van hem overnemen.

Kevin gaat leiding geven aan Generation Unlimited, een Global Partnership opgericht door Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. De missie van Generation Unlimited is om kansen te creëren voor de 1,8 miljard jongeren over de hele wereld op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en ondernemerschap. Het partnership wordt ondersteund door diverse wereldleiders met een enorme staat van dienst, waaronder de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, maar ook onze minister Kaag en veel bekende leiders uit de private en publieke sector.

Kevin was opvolger Johann Olav Koss

Kevin volgde in 2015 onze oprichter en olympische schaatskampioen Johann Olav Koss op.

Kevin Frey - with children

"De afgelopen vijf jaar bij Right To Play waren voor mij enorm belangrijk. Ik voel me zeer bevoorrecht dat ik met zoveel buitengewone collega’s van over de hele wereld heb mogen samenwerken aan het verbeteren van het leven van kinderen die opgroeien in armoede, die gevlucht zijn, of die te maken hebben met uitbuiting en geweld”, aldus Kevin.

Susan McIsaac nieuwe CEO

Per 1 januari 2021 zal Susan McIsaac, de huidige directeur Filantropie bij Right To Play International, in dienst treden als CEO Right To Play International. Zij heeft in het afgelopen jaar een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van onze ambitieuze 2021-2025 strategie.

Susan: "Ik ben zeer vereerd om Right To Play en de miljoenen kinderen die we bereiken de komende jaren te helpen als nieuwe CEO. Het werk van Right To Play is in deze bizarre tijd enorm belangrijk omdat kwetsbare kinderen juist nu onze hulp nodig hebben om fysiek en mentaal gezond te blijven. Ik ben ervan overtuigd dat Right To Play die steun kan blijven bieden en dat we ons werk in de komende jaren kunnen uitbreiden zodat we nog meer kinderen kunnen helpen."

Susan McIsaac - Lebanon

Right To Play Nederland dankt Kevin voor zijn enorme inzet en inspirerend leiderschap en kijkt ernaar uit om samen met Susan verder te werken aan een betere wereld voor kwetsbare kinderen.