Help kinderen in Gaza. Doneer nu →

Ife (13) uit Ethiopië: "gehandicapte kinderen hebben ook rechten"

Ife

De handen van Ife (13) bewegen razendsnel in de lucht. Ze staat voor de klas en legt in Ethiopische gebarentaal uit waarom schoon drinkwater belangrijk is. Ife is een bijzonder meisje. Ze is zelf niet doof, maar zet zich als Right To Play jeugdleider met hart en ziel in voor kinderen met een handicap. Want ze vindt dat iedereen gelijkwaardig is en dezelfde kansen moet krijgen in het leven.

Ife is een Right To Play jeugdleider op een speciale school in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië. Op deze school krijgen kinderen met een lichamelijke handicap als doofheid, of een ontwikkelingsstoornis als autisme, samen les met kinderen zonder een beperking. De onderwijstaal is gebarentaal en de leerkrachten zetten de spelend-leren methode in om kinderen samen te laten leren en spelen in een veilige en inclusieve omgeving.

Ethiopische gebarentaal leren

Als jeugdleider zet Ife zich vrijwillig in als vertaler en biedt ze hulp aan leeftijdsgenootjes. Zo helpt zij bijvoorbeeld nieuwe leerlingen die de Ethiopische gebarentaal nog moeten leren en geeft ze lessen over kinderrechten. Elk kind, ook met een handicap of een ontwikkelingsstoornis, heeft dezelfde rechten en dat moet iedereen weten, vindt zij. Een belangrijke motivatie voor Ife om te helpen, is dat ze dan meer tijd kan doorbrengen met haar neefje Samuel die doof is. Hij is een van de ruim één miljoen doven in Ethiopië. Veel van hen leven een geïsoleerd bestaan vanwege de vele vooroordelen die er in de maatschappij heersen. Maar Ife en Samuel weigeren zich te laten beperken door die vooroordelen.

RTP_Ethiopia Hearing Hands - Ife - Story.jpg
Gehandicapte kinderen wegstoppen

De stigma’s die er rond handicaps en doofheid heersen zijn groot in het Afrikaanse land. Zelfs in de wereldstad Addis Abeba volgen maar weinig kinderen met speciale leerbehoeften officieel onderwijs. Veel van de kinderen met een lichamelijke of geestelijke handicap worden uit schaamte door hun familie thuis weggestopt, uit het zicht van de gemeenschap. Samuel heeft geluk gehad dankzij zijn nicht Ife. Toen Ife pas negen jaar oud was, leerde zij zichzelf gebarentaal aan om met hem te kunnen praten. Daardoor hebben ze een hele sterke band ontwikkeld. Haar betrokkenheid heeft ervoor gezorgd dat ook andere familieleden zich beseffen dat zij zich niet voor Samuel hoeven te schamen.

Hearing Hands - Ife - Ethiopia Story - Image 2 - Web.jpg
Onderwijs voor gehandicapte kinderen

Ife gelooft er heilig in dat kinderen met een handicap het verdienen om samen met andere kinderen goed onderwijs te volgen. Dat wil ze dan ook aan iedereen laten zien door naar deze school te gaan en zich actief in te zetten als jeugdleider van de Right To Play-club. Kinderen als Ife zijn essentieel in het aanpakken van vooroordelen waarmee kinderen en jongeren te maken krijgen. In plaats van de beperkingen te accepteren die anderen opleggen aan gehandicapte kinderen, pleiten de jeugdleiders voor een meer inclusieve wereld. Een wereld waarin elk kind de kans krijgt om zich te ontplooien.