Help kinderen in Gaza. Doneer nu →

Hoe muziek Alain er weer bovenop hielp

Alain - Lebanon - Image 1 - Web Hero.jpg

Alain ontsnapte aan een ramp, maar werd maandenlang erna nog achtervolgd door angstgevoelens. Door muziek te spelen en te zingen, kon hij zijn trauma’s verwerken en werd hij mentaal en fysiek sterker.

Alain herinnert zich nog exact hoe het klonk toen in augustus 2020 zijn huis verwoest werd door een explosie in Beiroet. Samen met zijn familie woonde hij in een wijk die compleet verwoest werd door de ontploffing. Gelukkig kwamen ze er goed van af, maar de volgende maanden werd Alain achtervolgd door angst dat de ramp zich zou herhalen. Telkens als hij probeerde te slapen, hoorde hij het geluid van de explosie door zijn hoofd en voelde hij de angst in zijn maag.

Hoe meer Alain zich terugtrok, hoe meer zijn moeder zich zorgen maakte. Ze hoorde over Music for Social Change, een programma van Right To Play dat ze na de explosie aanpasten om kinderen te helpen die getroffen waren door de explosie. Alains moeder moedigde hem aan om naar de sessies te gaan omdat ze wist dat hij darbukkah, een kleine trommel, wilde leren. Ze hoopte dat het Alain zou helpen op iets positiefs te focussen en dat het hem zou helpen bij het verwerken van zijn trauma.

Alain kreeg weer hoop voor de toekomst

In Music for Social Change leren kinderen over muziek, bespelen ze instrumenten en helpen ze hun emoties te uiten door te zingen, om hen zo te helpen bij traumaverwerking. In het begin was Alain op zichzelf en sprak hij nauwelijks. Soms verloor hij zijn zelfbeheersing en viel hij uit tegen zijn leeftijdsgenoten. Elias, een van de begeleiders van het programma, was bezorgd over zijn gedrag: "Toen Alain de sessies bijwoonde, had ik het gevoel dat hij niet begreep wat ik zei. Dan werd hij plotseling agressief tegen mij of tegen de andere kinderen."

Alain - Lebanon - Image 1 - Web.jpg
Alain en zijn vrienden spelen een spel waarbij ze om de beurt een beat creëren terwijl de anderen de beat proberen te matchen.

Elias ging meer metAlain werken, hielp hem met zijn darbukkah techniek en ze deden samen spelend-leren sessies. Na verloop van tijd realiseerde Elias zich dat Alain moeite had met het begrijpen van de instructies in het Arabisch, wat voor hem zijn tweede taal is. Hij vond het moeilijk om hulp te vragen bij vertalingen. Daarom besloten Elias en de andere coaches de instructies langzamer te geven en ze checkten bij Alain of hij het begrepen had, voordat ze verder gingen.

"Ik word heel erg blij en vrolijk van alle spellen die we doen" - Alain, 15

Nu hij hulp kreeg bij het vertalen, begon Alain mee te doen, werkte hij samen met de andere kinderen en durfde hij vragen te stellen als hij iets niet begreep. "Ik vind het heel leuk dat we muziek maken en vooral dat ik zelf muziek leer spelen."


Leren door muziek

In Libanon kan muziek leren een luxe zijn. Met het Music for Social Change programma wil Right To Play dit juist toegankelijk maken voor elk kind, vooral voor kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden.

Net als Alains familie moesten veel kinderen uit het programma vluchten uit hun thuisland en leven ze als vluchteling. Anderen zijn van school gegaan en werken om voor hun familie te zorgen. Weer anderen leven op straat en hebben helemaal geen hulp. De wekelijkse sessies van het programma in een buurtcentrum, bieden meer dan 500 jongeren een veilige plek voor hulp.

De sessies worden begeleid door coaches die getraind zijn door Right To Play en doen spelletjes met jongeren die hen helpen om muzikale vaardigheden te leren, maar ook dingen als teamwork, probleemoplossing en communicatie. De kinderen kunnen lessen volgen waarin ze belangrijke levensvaardigheden ontwikkelen, afgestemd op hun leeftijd. Daarna kunnen de jongeren leiders worden van de groepjes. Ze werken en schrijven samen liedjes over onderwerpen als kindhuwelijken, racisme, onderwijs, vervuiling, gendergelijkheid, gebrek aan veilige plekken of terugkeer naar hun thuisland. Het programma creëert de ruimte en de mogelijkheid voor Alain en andere kinderen om hun emoties te uiten.

"Ik ben blij dat ik mee doe, kan zeggen wat ik vind en muziek kan maken met mijn vrienden." - Alain, 15


Zelfverzekerd, verbonden en veerkrachtig

Hoe meer Alain ontwikkelde, hoe meer zijn zelfvertrouwen groeide. Hij begon meer verantwoordelijkheid op zich te nemen in het programma en organiseerde zelfs sessies. Hij nam ook het voortouw in gesprekken met zijn medeleerlingen over welke onderwerpen ze muziek wilden maken.

Zijn moeder is dolblij met het stralende zelfvertrouwen van haar zoon. “Sinds hij deelneemt aan het programma, is hij positief veranderd. Hij luistert aandachtiger en drukt zich nu uit op een positieve manier." Alain voelt het ook: hij voelt zich weer sterk en verbonden met de rest. Hij heeft een goede band opgebouwd met zijn leeftijdsgenoten, die nu zijn vrienden zijn. De sessies gaven hem de ruimte om te herstellen van trauma en om weer met hoop naar de toekomst te kijken.

Help ons om nog meer kinderen zoals Alain weer hoop te geven op een mooiere toekomst.


Laten we samen de toekomst van nog meer kinderen zoals Alain weer in beweging zetten. Doneer nu.