Help kinderen in Gaza. Doneer nu →

Samenwerken met het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Lebanon girls football.jpg

Sporten en spelen doe je samen, omdat het leuk en leerzaam is en omdat je samen meer bereikt. Daarom werkt Right To Play met bedrijven, overheden en tal van andere organisaties. Samen helpen we kinderen die opgroeien in uitdagende omstandigheden en ondersteunen we elkaar om dat zo effectief mogelijk te doen. Zo werkt Right To Play al 20 jaar samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. We zetten ons gezamenlijk in voor een rechtvaardige en duurzame wereld, met een focus op de meest kwetsbare groepen en gebieden wereldwijd.

Samen meer dan 200.000 kinderen helpen

Het begon allemaal in 2002 tijdens de Olympische Winterspelen in Salt Lake City met een financiële bijdrage van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Right To Play voor sport- en spelprogramma’s in Afrika. Daarna volgde steun voor diverse programma’s als Sports and Humanitarian Assistance en Sport for Development. Dankzij de samenwerking met het Ministerie hebben we al meer dan 200.000 kinderen kunnen helpen en ouders, dorpshoofden, leerkrachten en lokale partners hierbij betrokken om de hulp zo duurzaam mogelijk te maken.

voetbal.jpg
Sports and Humanitarian Assistance

Right To Play is al sinds 2006 actief in Libanon. Het land telde op het hoogtepunt van het conflict in buurland Syrie meer dan een miljoen Syrische vluchtelingen op een lokale bevolking van 4,5 miljoen. Er is geen land ter wereld dat relatief meer vluchtelingen opvangt. Dat zorgt voor een ontwrichtende overbelasting van bijvoorbeeld het onderwijs en de gezondheidszorg en creëert soms grote onderlinge spanningen. Het is ongelofelijk belangrijk om jongeren en kinderen in deze situatie houvast te bieden en kansen te geven om zich te ontwikkelen. Met steun van het Ministerie hebben Right To Play in samenwerking met War Child en de KNVB (de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond) de situatie voor gevluchte jongeren en kinderen in Libanon kunnen verbeteren. Door sport en spelen in te zetten. We bieden daarmee een positieve uitlaatklep voor iedereen die meedoet en het is een laagdrempelige manier om kinderen en jongeren met verschillende nationaliteiten samen te brengen.

Sportcoaches begeleiden kinderen

Ongeveer driehonderd lokale jeugdleiders – van diverse achtergronden – werden opgeleid tot sportcoach. Na hun opleiding konden de coaches aan de slag: ze organiseerden sporttoernooien en sportieve activiteiten voor duizenden Libanese, Palestijnse en Syrische kinderen waarvan bijna de helft meisjes waren. Door samen te voetballen leerden de kinderen elkaar te respecteren en leerden ze allerlei vaardigheden die hen direct hielpen. Met hun coach als begeleider.

Sport for Development

Sinds de beleidsnota Sport en ontwikkeling: samenspel scoort uit 1998 van toenmalig minister voor Ontwikkelingssamenwerking Pronk en staatssecretaris Terpstra is sport onderdeel van het Nederlandse buitenlandbeleid. De afgelopen twintig jaar hebben Right To Play en collega-organisties, ISA, de KNVB en de KNHB zich gespecialiseerd in het inzetten van sport voor de ontwikkeling van kwetsbare groepen in ontwikkelingslanden. Met steun van het Ministerie hebben we het Sport for Development programma ontwikkeld wat in 18 landen wordt uitgevoerd. De focus van Right To Play ligt op projecten in Mali, Libanon en Oeganda. Sport en spelen wordt ingezet voor beter onderwijs, betere gezondheid en een vreedzame samenleving. Het programma draagt bij aan de ontwikkelingsdoelen van de Nederlandse overheid en is van betekenis voor de internationale relaties van Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven.

sfd.jpg
Veilige leeromgeving in Mali

In Mali trainen en begeleiden we vrijwillige coaches en leerkrachten op basisscholen om sport en spelen in te zetten voor een positieve en veilige leeromgeving. Ze leren de spelend-leren methode doelgericht in te zetten voor het verbeteren van bijvoorbeeld leesvaardigheid van kinderen maar ook voor het bespreekbaar maken van grote onderwerpen zoals gelijkheid en inclusie. De training biedt leerkrachten tevens handvatten om in plaats van lijfstraffen - wat nog veel voorkomt in Mali - op een alternatieve manier orde te houden in de klas. Daarnaast zetten we samen met de lokale gemeenschap speciale comités op die een sleutelrol spelen in de bescherming van kinderen tegen geweld en uitbuiting.

Save her seat - mali - double - aidmatch - 2022
Leren samenwerken in Libanon

In Libanon begeleiden we jongeren om als jeugdcoach kinderen van verschillende achtergronden te trainen in atletiek en dat te koppelen aan het ontwikkelen van belangrijke vaardigheden zoals samenwerking, beter communiceren en creativiteit. We werken op verschillende plekken in Libanon en voeren de activiteiten altijd samen met lokale partners uit. Ondanks de voortdurende crisissituatie waarin het land en de bewoners zich bevinden, blijven de activiteiten plaats vinden. Dat geeft aan hoe belangrijk de sportactiviteiten zijn voor alle betrokkenen.

Lebanon – 2019 _– Said 78 – Group.jpg
Psychosociale welzijn in Oeganda

In het noorden van Oeganda zetten we sport- en spelactiviteiten in voor gevluchte jongeren uit het door conflict geteisterde Zuid-Soedan. Deze jongeren proberen in gastland Oeganda een nieuw leven op te bouwen. Sporten met Oegandese leeftijdsgenoten helpt daarbij. De basis van onze activiteiten is het speciaal ontwikkelde Gender Responsive Sport for Peace Education curriculum. De lessen binnen dit curriculum richten zich op verbetering van het psychosociale welzijn van de jongeren en zorgt voor meer onderling begrip en vreedzaam met elkaar omgaan via speciale peace clubs die de jongeren zelf oprichten. Het programma versterkt tevens de sociale netwerken van de jongeren en draagt bij aan een betere positie van meisjes in de lokale gemeenschap.

Uganda - Country Pages - Image 2 - Web.jpg
Resultaten mid-term evaluatie 2020-2021

De mid-term evaluatie van het Sports For Development programma is recent gepubliceerd; in 2020 en 2021 heeft het Sports for Development programma de volgende resultaten bereikt:

  • 71.061 jongeren en kinderen deden mee aan sport for development activiteiten
  • 1.718 coaches en community members zijn getraind in coaching vaardigheden en het positief stimuleren van kinderen door middel van sport en spel
RTP 1.JPG

Ook blijkt dat sporten een duidelijk positief effect heeft op de gendergelijkwaardigheid binnen communities:

  • 84% van de respondenten geeft aan dat sport direct bijdraagt aan gelijkwaardigheid in hun community
  • 82% van de coaches geeft aan dat meisjes toegang hebben tot dezelfde voorzieningen en kunnen deelnemen in dezelfde sportactiviteiten als jongens
  • 42% van de sportteams zijn vrouwenteams

Lees het hele midterm report hier.

RTP 4.JPG

Dank Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de blijvende steun. We zijn trots op de resultaten die we samen boeken op het gebied van onderwijs, gezondheid en gelijke rechten voor meisjes en jongens. En hoe we op deze manier bijdragen aan de belangrijke ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.