Power of Play: via sport en spel 21e-eeuwse vaardigheden leren

Foto van het jaar 2021.jpg

21.134 kinderen in Rwanda en Nederland hebben spelenderwijs 21e-eeuwse vaardigheden geleerd waarvan zij de rest van hun leven profiteren. Dit is de uitkomst van het project Power of Play dat we in 2021 samen met onze partner Jantje Beton hebben afgesloten. Het project is mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

De afgelopen vier jaar hebben ons ultieme doel nagestreefd: een wereld waarin kinderen spelenderwijs 21e-eeuwse vaardigheden ontwikkelen en volwaardig meedoen in de samenleving. Hiervoor hebben we onze kennis en ervaring gebundeld in het innovatieve project Power of Play met Jantje Beton in Nederland en Right To Play in Rwanda. En met succes, want ondanks dat de coronapandemie in het laatste projectjaar voor vertraging zorgde, hebben we onze doelenstelling behaald!

De belangrijkste resultaten op een rij
  • 21.134 kinderen hebben via sport en spel 21e-eeuwse vaardigheden geleerd, zijn weerbaarder, hebben meer zelfvertrouwen en gaan met vertrouwen de toekomst tegemoet.
  • 255 leerkrachten op 114 scholen en BSO’s zijn getraind in onze educatieve sport- en spelmethodes en kunnen hun leerlingen nieuwe vaardigheden aanleren.
  • Op 25 scholen in Rwanda zijn speelplaatsen gerealiseerd, ontworpen door leerlingen zelf.
  • Op 100 locaties zijn speciale “play days” of andere evenementen georganiseerd voor ouders, de gemeenschap en lokale instanties/overheden waarbij het belang van spelen centraal stond. Ook hielden kinderen exposities van hun zelfgemaakte speelgoed.

Deze duurzame resultaten zijn bereikt met de inzet van drie bijzondere methoden:

Doelgerichte Speelactiviteiten, Maak je eigen Speelmateriaal en Ontwerp je eigen Speelplek.

Dit zijn de ervaringen van Power of Play in Rwanda.

NLNO 2021 Landingspagina  (2).png
Doelgerichte Speelactiviteiten

“Mijn leerlingen willen geen gymles meer missen. Ze gaan echt vooruit in hun ontwikkeling, mede dankzij de gesprekken aan het einde van de les. Dit is echt een wereld van verschil met mijn lessen van vroeger”, zegt een leraar uit Kayonza in Rwanda

151 leerkrachten van 50 scholen volgden een intensieve training om hun dagelijkse lessen met educatieve sport- en spelactiviteiten aantrekkelijker en daarmee effectiever te maken. De leerlingen hebben veel plezier tijdens de lessen. Ook vinden ze de afsluitende discussies heel interessant en leerzaam; zij leren zich bijvoorbeeld beter te uiten en naar elkaar te luisteren. Maar liefst 89 procent van de leerkrachten ziet een positieve vooruitgang in het plezier en de schoolresultaten van hun leerlingen!

fotovanhetjaar.jpg
Maak je eigen Speelmateriaal

“Ik heb zo’n geluk gehad dat wij ‘Maak je eigen Speelmateriaal’ op school gingen doen. Ik vind bouwen heel leuk. Later wil ik architect worden.”

Deze leerling uit Bugesera in Rwanda is een van de 5.762 kinderen die hebben meegedaan aan dit projectonderdeel. Right To Play heeft 49 leerkrachten op 25 scholen getraind om hun leerlingen hierin te begeleiden. De scholen kregen ook een box met gereedschap en materialen. De leerlingen verzamelden met hulp van ouders en buren gebruikt materiaal als hout, stof en flessen om het speelgoed van te maken. Van bal, gitaar tot fiets, de kinderen toverden de materialen om tot 10.897 voorwerpen! De leerkrachten zagen dat het gedrag van hun leerlingen gedurende de workshop positief veranderde. Ze ontwikkelden nieuwe vaardigheden als kritisch denken, samenwerken en creativiteit. Een leerkracht zegt enthousiast: “Ik zag verlegen kinderen socialer worden en zij kregen meer zelfvertrouwen toen ze merkten waartoe ze in staan zijn.”

De Spelend-leren methode opgenomen in Rwandese curriculum

Het Rwandese Ministerie van Onderwijs is zo enthousiast over de impact van het Power of Play project op de ontwikkeling van kinderen dat het ‘Maak je eigen Speelmateriaal’ heeft opgenomen in het nationale curriculum. Voortaan wordt deze methode op alle basisscholen in het land gegeven. Wij zijn super trots op dit bijzondere en duurzame resultaat dat een impact heeft op alle toekomstige generaties in Rwanda!

NLNO 2021 Landingspagina  (1).png
Ontwerp je eigen speelplek

“Toen ik hoorde dat Right To Play in mijn district zeven speelplekken zou opzetten, dacht ik aan sportveldjes. Ik was compleet verrast toen ik de scholen bezocht. Wat een originele speelpleinen en wat bijzonder dat de leerlingen het allemaal zelf hebben bedacht”, zegt de Education Officer van het Ministerie van Onderwijs in Kayonza, Rwanda

Uitdagende en kindvriendelijke speelplekken zijn niet vanzelfsprekend in Rwanda. Dat is voor 7.000 kinderen en talloze toekomstige leerlingen voorgoed veranderd. En daar hebben de leerlingen van 25 scholen zelf voor gezorgd. Met hulp van 50 getrainde leerkrachten hebben 1.250 leerlingen actief bijgedragen aan de speelplekken. Zij inventariseerden de wensen van andere leerlingen, werkten met plezier samen en ontwierpen creatieve speelelementen. Zij vonden het zo ontzettend leuk dat zijzelf mochten nadenken en bepalen hoe hun speelplek eruit kwam te zien. Een lokale architect (met hulp een gespecialiseerde architect in Nederland) vertaalde de ideeën naar 250 realistische en duurzame speelelementen. Begin 2021 zijn de resterende 20 van de 25 speelpleinen aangelegd.

Mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij

We zijn ontzettend trots op het eindresultaat van vier jaar intensief samenwerken in Power of Play. Met Jantje Beton, en ook met onze lokale collega’s, leerlingen, leerkrachten, het Ministerie van Onderwijs en alle andere betrokkenen in Rwanda. Iets wat we alleen hebben kunnen bereiken omdat ook de Nationale Postcode Loterij gelooft in de kracht van spelen. DANK