LEGO Foundation investeert in onderwijs en mentale zorg voor kinderen

LEGO-2000x2000.jpg

Dankzij de steun van de LEGO Foundation kan Right To Play extra investeren in onderwijs en psychosociale zorg voor kinderen die getroffen worden door de coronacrisis. Dat is nodig, want Corona heeft niet alleen impact op de gezondheid, maar raakt het dagelijkse leven van miljoenen kwetsbare kinderen.

De coronapandemie heeft wereldwijd een enorme impact op het onderwijs voor kinderen. Miljoenen kinderen hebben sinds de uitbraak van het virus beperkt of zelf helemaal geen onderwijs gekregen. De verwachting is dat veel van deze kinderen, zeker in armere landen, niet terugkeren in de schoolbanken maar moeten werken om hun families te ondersteunen. En vele meisjes krijgen te maken met uithuwelijking en tienerzwangerschap.

Mentale problemen

Niet naar school gaan betekent zoveel meer dan niet kunnen leren. Kinderen missen de plek waar zij zich geestelijk en lichamelijk kunnen ontwikkelen, vrienden maken, zich veilig voelen en vaak ook een gezonde maaltijd krijgen. De gevolgen van de coronapandemie beperken zich niet alleen tot de fysieke gezondheid maar hebben voor een nieuwe crisis gezorgd. Veel kinderen en jongeren wereldwijd kampen met mentale problemen. Daar kunnen wij dankzij de LEGO Foundation wat aan doen.

Blijven leren

De extra financiële steun van de Lego Foundation zetten wij in om wereldwijd kinderen op een veilige en inspirerende manier onderwijs te kunnen bieden. Het komende jaar ontwikkelen we allerlei educatieve spellen die via een open source licentie worden aangeboden. Daarmee kunnen kinderen die geen toegang hebben tot onderwijs, toch blijven leren. De nieuwe leermiddelen bevorderen naast hun cognitieve vaardigheden, ook vaardigheden als jezelf uiten, duidelijk communiceren en zelfredzaam zijn. Dit soort vaardigheden zijn essentieel in het leven, zeker in de huidige tijd die veel kinderen en jongeren als traumatisch hebben ervaren.

De steun van de LEGO Foundation zorgt er ook voor dat wij onze expertise op het gebied van spelend leren breder kunnen delen met uiteenlopende partners, waaronder ministeries van Onderwijs.

“Spelenderwijs leren is onmisbaar voor kinderen die opgroeien in crisissituaties, zij zijn extra hard getroffen door de coronapandemie. Spelen helpt kinderen niet alleen om te leren en op school te blijven, het helpt kinderen ook om veerkracht op te bouwen”, zegt Susan McIsaac, directeur van Right To Play International. “

RIght To Play is blij dat we nauw kunnen samenwerken met de LEGO Foundation. Samen zorgen we ervoor dat alle kinderen toegang kunnen krijgen tot onze spelend-leren methodes. Hierdoor doen kinderen waar ook ter wereld de nodige kennis en vaardigheden op om sterk en weerbaar te worden en met zelfvertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

Anne-Birgitte Albrectsen, Chief Executive Officer van de LEGO Foundation: “Onze donatie aan Right To Play bouwt voort op de kernwaarden van de LEGO Foundation; het vinden van creatieve oplossingen voor moeilijke uitdagingen, goede zorg voor kinderen en hun gemeenschap en samenwerken om de uitdagingen en kansen van de coronapandemie aan te pakken. Op het gebied van spelend-leren moeten we samen een grote sprong voorwaarts maken om een toekomst te creëren waarin inclusief onderwijs en de kans om te kunnen blijven leren voor elk kind vanzelfsprekend worden. Daarbij moeten innovatie en het bevorderen van essentiële sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden centraal staan. Wij roepen de private sector, filantropische organisaties en overheden op ruimhartige te doneren om de gevolgen van de coronapandemie voor kinderen aan te pakken. Niemand is veilig totdat iedereen veilig is.”

Mooie woorden van een bijzondere partner! Bedankt Lego Foundation voor de blijvende steun.