De fleste skolene i verden har nå gjenåpnet etter nedstegningen, men flere millioner pulter kommer til å stå tomme. Det er estimert at over 11 millioner jenter i fattige land står i fare for å aldri komme tilbake på skolen grunnet koronapandemien. Mange har allerede blitt en del av den dystre statistikken som viser en økning i tvangsekteskap og tidlig graviditet. Det beste middelet for å bekjempe fattigdom og urettferdighet er utdanning, og derfor haster det med å få jentene tilbake på skolen. Støtt vårt arbeid, og bidra til at jenter i fattige land får utdanning slik at de bedre kan styrke sine rettigheter og forme sin egen fremtid.

Hennes Historie

Vårt mål er at alle jenter skal ha mulighet til å skrive sin egen historie, uansett hvor i verden de vokser opp. Og det hele starter med tilgang til utdanning, mulighet til å fullføre skolen og kvalitet i undervisningen. Derfor jobber vi i Right To Play målrettet med myndighetene i våre programland med å kartlegge jenter i skolealder og tilrettelegge for riktig undervisning slik at flere starter på skolen og færre dropper ut. Vi vet at jenter som fullfører skolen gifter seg senere, får færre barn og blir viktige ressurspersoner i sine lokalsamfunn.


Martha - Ghana - Image 1 - Web Hero.jpg

Martha

Da skolene i Ghana stenge grunnet pandemien ga Marta opp håpet om at hun noen gang kunne fullføre utdannelsen sin. Foreldrene hadde ikke penger til å ansette en privatlærer, og familien så ingen annen utvei enn at Martha måtte begynne å arbeide.

Heldigvis møtte Martha læreren Alhassan, som har blitt kurset i Right To Plays Gender Responsive Education and Transformation (GREAT) program, hvor han blant annet har lært å gjenkjenne barn som er i fare for å droppe ut av skolen. Alhassan fikk rakst i gang et møte med Martha og hennes foreldre, hvor han informerte om alternativ undervisning i regi av Right To Play. Denne formen for undervisning ble igangsatt i fem distrikter i Ghana da skolene stengte i mars 2020. Mer enn 500 frivillige lærere bidro til at 4 000 elever fikk benytte seg av Right To Plays læringsmetoder i hjemmene sine. Undervisningen var gratis, og fokuserte på matte og lese- og skriveferdigheter slik at barna lettere kunne starte på skolen igjen når de gjenåpnet.

Martha sine foreldre ble fort enige om at det beste for datteren var følge den alternative undervisningen, og ikke starte en jobb. "Vi er så glade for at Alhassan informerte oss om undervisningen til Right To Play, hadde jeg visst om den før og at den var gratis hadde jeg aldri tillatt henne å se etter en jobb", sier moren til Martha.

Bidra til at flere jenter får skrive sin egen historie

I Right To Play har vi som mål at alle barn skal få beskyttelse, utdanning og bli styrket uansett hvor i verden de vokser opp- slik at de kan forme sin egen fremtid, bidra til positiv utvikling i sitt lokalsamfunn og skape varige endringer. I våre programland er det flere gutter enn jenter som starter på skolen, og vårt fokus er at begge kjønn skal få like muligheter. Vi er stolte over at 51% av barna i våre programmer er jenter, noe vi hver dag jobber med å opprettholde. Vi trenger flere med på laget for denne viktige jobben, og ved å bli fastgiver bidrar du til at flere jenter får utdanning. For 250 kroner i måneden gir du et barn mulighet til å delta i våre programmer i et år, det vil si at som fastgiver bidrar du årlig til at 12 barn får den livsviktige leken i sin hverdag.

Om Right To Play

Right To Play har programmer i 15 land i Afrika, Asia og Midtøsten. Vi er tilstede der hverdagen til barn er preget av fattigdom, ulikheter og tradisjoner. Vi bruker lek som metode for å beskytte, utdanne og styrke de mest utsatte barna. Slik at barn med ulik bakgrunn og utfordringer bedre kan overvinne motgang og undertrykkelse. Lek gir barn trygghet, skaper glede, motivasjon til å lære og bidrar til at de blir bevisst sine rettigheter.

Vi har forpliktet oss til artikkel 31 i FNs Barnekonvensjon, med særlig fokus på barns rett til lek. Denne rettigheten omfatter alle barn uansett bakgrunn, etnisitet, kjønn eller status. Lek er livsviktig for barns trivsel, helse og utvikling. For barn som er rammet av krise og konflikt, gir leken rom til å bearbeide opplevelser og normalisering av hverdagen. Lek er også et viktig middel for læring og motivasjon, noe som resulterer i at flere barn går på skole. Når barn deltar i lek får de bedre selvtillit og styrket evne til å utøve sine rettigheter. Lek gir trygghet, skaper glede og samhold. Det er derfor Right To Play kaller det for den livsviktige leken.

Hvert år sørger vi for at 2,3 millioner barn som vokser opp i fattigdom, på flukt eller i krise hvert år får lek inkludert i sin hverdag. 93% av innsamlede midler går til å beskytte, utdanne og styrke barn i våre prosjekter. 7% går til administrasjon, drift og anskaffelse av nye midler.