Right To Play har vært tilstede i Rwanda siden 2003, med hovedfokus på kvalitet i utdanningen og likestilling mellom kjønnene. Denne tilnærmingen har styrket ferdighetene til flere tusen barn og unge samt gjort dem bevisst på sine rettigheter. Et av disse barna er Solange.

Bare 13 år gammel ble hun ufrivillig gravid, og fryktet at hun aldri kunne komme tilbake på skolen og fullføre utdannelsen sin. Men mot alle odds klarte hun det, godt støttet av sin tidligere lærer. Denne læreren anbefalte Solange til å bli med i den lokal Right To Play ungdomsklubben, noe hun gjorde. Right To Play ungdomsklubber er mer enn et sosialt møtested. Her fortsetter læren om rettigheter, likestilling og inkludering gjennom kampanjer, skuespill og aktiviteter. Solange ble etterhvert også utnevnt til ungdomsleder – og nå bidrar hun til å få flere jenter tilbake på skolen, og til å stå opp for rettighetene sine.

Bli med du også!

Bli fastgiver, og bidra til at flere barn som Solange får mulighet til å fullføre utdannelsen sin. Hver uke sørger våre givere og partnere for at 1,9 millioner barn deltar i våre programmer. Ved å bruke lek som verktøy gir vi beskyttelse, utdanning og styrke til barn som lever i fattigdom, krig og konflikter. Lek som gir barn trygghet, skaper glede og motivasjon til å lære. For 250 kroner kan du gi et barn tilgang til lek og aktiviteter i et år. Registrer deg her og gi flere barn den livsviktige leken!