Rwanda: 65% av jentene i byen hvor Julienne (12) bor har sluttet på skolen. Julienne var selv i faresonen da foreldrene hennes ikke så verdien i skolegang og utdannelse. Så ble hun med i Right To Play klubben på skolen, noe som endret alt! Gjennom lek og aktiviteter lærte hun om rettigheter, likestilling og om hvordan utdanning styrker hennes fremtidsmuligheter. I tillegg oppdaget hun sitt eget lederpotensiale og forkjærligheten til å lære.

- Gjennom Right To Play klubben lærte jeg hvordan jeg skal ta vare på meg selv, vennene mine og alle de andre barna, sier Julienne. For å få flere jenter tilbake på skolen initierte hun kampanjen: Få jentene tilbake på skolen gjennom Right To Play klubben. Kampanjen retter seg mot foreldre i nærmiljøet og om viktigheten av utdanning for barna, familien og lokalsamfunnet.

Photo of Julienne

Da den lokale skoleadministrasjonen ble kjent med Juliennes kampanje, ble de så overbevist om at den ville få flere jenter tilbake på skolen at de valgte å hjelpe til med kampanjen. Sammen med de andre barna i Right To Play klubben gikk Julienne dør-til-dør for å få flere foreldre til å sende barna sine tilbake på skolen. Innen tre måneder hadde 78 barn startet på skolen igjen – hvorav 51 var jenter!

Den livsviktige leken

Takket være støtten fra våre fastgivere og andre bidragsytere sørger vi sammen for at 1,9 millioner barn over hele verden får beskyttelse, utdanning styrke gjennom leken. Og akkurat som med Julienne er dette med på å skape nye muligheter og framtidsutsikter for de mest utsatte barna. Vi kaller det for den livsviktige leken.

For 250 kroner i måneden kan du i løpet av ett år bidra til at 12 barn som Julienne får muligheten til å delta i våre programmer.

Bli fastgiver - sammen kan beskytte, utdanne og styrke de barna som trenger det aller mest.