Help kinderen in Gaza. Doneer nu →

Vier resultaatgebieden

De programma’s van Right To Play vinden wekelijks op een vast tijdstip plaats. Op scholen, in buurthuizen, een veilig veldje in het dorp of een vluchtelingenkamp. Ons werk draagt bij aan positieve verandering op het gebied van onderwijs, gelijkheid, gezondheid, bescherming en samenleven.

001-RTP-FivePillars-Education@2x.jpg

Onderwijs

Wereldwijd gaan er 63 miljoen kinderen niet naar school of haken ze voortijdig af. Right To Play zet spelen in om leren leuk en effectiever te maken. We trainen leerkrachten om lesprogramma’s op een creatieve en actieve manier aan te bieden. En we werken nauw samen met het ministerie van onderwijs om educatieve speelmethodes in het nationale curriculum op te nemen. Zo creëren we een veilige leeromgeving waar kinderen beter presteren en gemotiveerd zijn om naar school te komen en te blijven. Spelen haalt de kracht in kinderen naar boven.

001-RTP-FivePillars-Gender@2x.jpg

Gelijkheid

Spelenderwijs leren we kinderen over gelijke rechten voor jongens én meisjes. We leren meisjes om voor zichzelf op te komen en geven ze een stem. Samen met leerkrachten en ouders werken we aan een veilige leer- en leefomgeving met meer mogelijkheden voor meisjes. Via sport en spelen, verbreden we letterlijk het speelveld voor meisjes.

001-RTP-FivePillars-Health@2x.jpg

Gezondheid

Alle kinderen, wereldwijd, moeten zich gezond kunnen ontwikkelen. Spelenderwijs leren we kinderen daarom hoe ze zichzelf en hun familie kunnen beschermen tegen een gevaarlijke ziekte als malaria. Binnen onze speelactiviteiten bespreken we de taboes rondom HIV en aids en geven we seksuele voorlichting. Daarnaast organiseren we activiteiten in de lokale gemeenschap, waarin kinderen, ouders, leraren en gemeenschapsleiders via diverse speelvormen worden geïnformeerd over het belang van hygiëne in een gezonde leefomgeving.

001-RTP-FivePillars-ChildProtection@2x.jpg

Bescherming

Een kind moet veilig kunnen opgroeien. Overal in de wereld. In een door armoede of conflict verstoorde maatschappij hebben kinderen extra bescherming nodig. Ze zijn vaak het slachtoffer van uitbuiting en geweld. In samenwerking met de lokale gemeenschap helpt Right To Play deze kinderen door bijvoorbeeld een orgaan voor kinderbescherming op te richten. Of door leerkrachten een training aan te bieden over kinderrechten en hoe een vertrouwensband op te bouwen met hun leerlingen. Zodat er ruimte is om te praten over misbruik.

Spelen is van levensbelang

Voor alle kinderen. Verbeter het leven van een kind dat opgroeit in uitdagende omstandigheden.

Doneer nu