Op dit moment zijn er wereldwijd meer dan 108 miljoen vluchtelingen, het hoogste aantal ooit. 43 miljoen daarvan zijn kinderen. Gezinnen worden van huis en haard verdreven door conflicten, armoede, vervolging, klimaatverandering en andere factoren waar ze geen invloed op hebben.

Kinderen die vluchteling zijn, gaan vaker niet naar school dan hun leeftijdsgenoten. Ze hebben meer kans op angststoornissen, bezorgdheid en andere mentale gezondheidsproblemen. Door dat ze op de vlucht zijn, verliezen ze het contact met familie en vrienden, verdwijnen vertrouwde routines en zijn ze weg van hun favoriete activiteiten en plaatsen. Zo verliezen ze al snel hoop.

De rechten van kinderen of hun toekomst mogen niet beperkt worden doordat ze moeten vluchten. We kunnen ze helpen hoop te creëren ver weg van huis, en van overleven naar leven te gaan.

WRD graphic 2023.png
Al meer dan 20 jaar beschermt, onderwijst en zet Right To Play kinderen in vluchtelingengemeenschappen in hun kracht om uitdagingen te overwinnen door de kracht van spelen.

DE ONDERWIJSKLOOF OVERBRUGGEN

Als kinderen moeten vluchten, laten ze hun school, hun leraren en hun klasgenootjes achter. Het verlies van stabiliteit en steun heeft een negatieve invloed op het leren en het psychosociale welzijn van kinderen. In een vluchtelingensituatie kan het moeilijk zijn om toegang te krijgen tot goed onderwijs, waardoor veel kinderen geen kans krijgen om hun school af te maken. Zo verliezen ze de hoop op een goede toekomst.

In gemeenschappen van vluchtelingen over de hele wereld trainen we leerkrachten over hoe ze kinderen kunnen helpen de onderwijskloof te overbruggen met boeiende lessen die leren leuk en actief maken. We maken leerruimtes veilig, inclusief en kindvriendelijk. En we zorgen ervoor dat alle kinderen de kans krijgen om terug naar school te gaan, ook meisjes en kinderen met een handicap, die nog vaker niet naar school gaan.

Deo, een projectmedewerker in Kibondo, vergroot de toegang tot onderwijs voor Burundese vluchtelingstudenten in Tanzania.

DE SOCIALE KLOOF OVERBRUGGEN

Veel kinderen komen in vluchtelingennederzettingen aan zonder dat ze iemand kennen, omdat ze hun vrienden en familie hebben achtergelaten. Voor kinderen die al angst hebben vanwege het vluchten, kan het overweldigend en soms onmogelijk voelen om nieuwe vrienden te maken en hun plaats te vinden. Sommige vluchtelingenkinderen hebben ook te maken met discriminatie en marginalisatie in de gastgemeenschappen, wat er voor zorgt dat ze zich nog verder van huis voelen. Voor sommige kinderen duurt het trauma hun hele leven.

Binnen en buiten school creëren we mogelijkheden voor kinderen om deel te nemen aan speelse activiteiten zoals theater, muziek, kunst en sport die verschillende groepen kinderen samenbrengen om te spelen en nieuwe vrienden te maken, barrières verbreken en kinderen helpen zich zelfverzekerd te voelen.

Nour - Lebanon - Image 1 - Web.jpg
Nour ontsnapte met haar familie aan de Syrische oorlog, maar kreeg op haar nieuwe school te maken met zoveel pesterijen en discriminatie dat ze bijna van school ging.

Door deelname aan een kunstprogramma hielp Nour haar stem te vinden en zich uit te spreken tegen de manier waarop ze werd behandeld.

Gerichte psychosociale activiteiten geven kinderen de mogelijkheid om hun emoties te verwerken en zich te uiten in een veilige en ondersteunende omgeving. In Libanon verwerken Syrische en Palestijnse vluchtelingenkinderen zoals Nour complexe emoties en uiten ze hun emoties door middel van muziek en kunst.

In Ethiopië werken we in vluchtelingennederzettingen langs de grens met Soedan om psychosociale hulp te bieden aan kinderen die gevlucht zijn vanwege de oorlog in Tigray. We helpen kinderen om te gaan met trauma's en bevorderen het contact tussen gevluchte kinderen en kinderen uit de gastgemeenschap.