Hermine Voûte

Partner Loyens & Loeff, Lid Raad van Toezicht Eye Film Institute, bestuurslid Cliniclowns, bestuurslid Stichting Verenigd Bezit