GI BARN ET TRYGT STED Å LEKE OG LÆRE

Nå har du og din bedrift muligheten til å vise at dere ønsker en mer bærekraftig verden ved å gi barn som lever i nød, krig og fattigdom et trygt sted å leke og lære. Gi dine kollegaer og ditt nettverk en viktig og meningsfull julegave som virkelig betyr noe. Mye mer enn en skritteller, en flaske vin eller andre ting de pleier å få til jul.

Akkurat nå lever over 330 millioner barn i ekstrem fattigdom. Å gi barn skolegang slik at de kan skape en lysere fremtid for seg selv og familien sin, er ikke bare viktig – det handler om å overleve. Barn som må jobbe, forblir fattige. Det betyr at utdanning er et av de viktigste verktøyene vi har for å bekjempe fattigdom. Og det er derfor Right To Play jobber for at barn i utsatte deler av verden skal få gå på skole.

Denne julen er det viktigere enn noensinne å gi de mest sårbare barna et lyspunkt. Å gi håp. Ikke bare for i dag eller i morgen, men håp om en bedre fremtid.

Julegave med mening.png

Gi et bidrag med faktura

Om du vil gi et bidrag med kort så kan du gjøre det her

Barn som Balá trenger deg

Balà bor i Mali, som er ett av de fattigste landene i verden. En stor andel av befolkningen kan ikke lese, noe som gjør at de må ta jobber som krever hardt fysisk arbeid, som for eksempel gruvedrift. Dette er jobber som betaler dårlig og oftest tvinger hele familien til å jobbe, også barna. Balá var en av disse barna.

Utdanning er nøkkelen til å bryte denne syklusen! Bare det å fullføre grunnskolen gir bedre muligheter for fremtidig sysselsetting og samfunnsdeltakelse. Men for å fullføre, må barna først komme seg ut av jobb og tilbake til skolen. Det kan du bidra til i dag!