Klachtenregeling

1. Heb jij een klacht over het werk van de stichting Right To Play Nederland? Deze kan je op verschillende manieren indienen:

  • Schrijf een e-mail naar: info@righttoplay.nl​
  • Neem telefonisch contact op via: 070 315 3490
  • Stuur een brief naar: Alexanderstraat 10, 2514 JL, Den Haag

2. Right To Play legt de klacht vast en reageert binnen drie werkdagen adequaat richting de persoon of organisatie die de klacht geuit heeft. Daarnaast neemt ze eventuele interne maatregelen en legt deze vast. Right To Play neemt klachten serieus en beoogt met deze procedure het functioneren van de organisatie blijvend te verbeteren.

3. Indien je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht kan je jouw klacht indienen bij het CBF​ (Centraal Bureau Fondsenwerving). Dit bureau houdt toezicht op het functioneren van goede doelen.  ​


Act