• Nieuws​ - 7 november 2017

  Samenwerking met Lego Foundation laat kinderen spelen!

  Christine_Main_Story_Image.png

  Spelen is cruciaal voor de ontwikkeling van alle kinderen. Als kinderen spelen, groeit hun zelfvertrouwen en ontwikkelen ze belangrijke vaardigheden. Kortom, spelen is krachtig en kan het leven van kinderen fundamenteel veranderen. En wij zijn niet de enige die hierin geloven! Ook de Lego Foundation gelooft in de kracht van spelen en daarom zijn zij onze partner sinds 2015.

   

  Partnership met Lego Foundation

  In 2015 startte onze partnership met de Lego Foundation en sindsdien steunen zij onze speelprogramm​​​a's in Mozambique, Tanzania en Rwanda. Deze speelprogramma's zijn gericht op het verbeteren van onderwijs voor kinderen en jongeren door spel te integreren in het curriculum. Het doel van de programma's is om leren leuk te maken, waardoor kinderen beter leren. Dit verhoogt de kans dat ze school afmaken waardoor ze meer kansen hebben in de toekomst.

   

  Right To Play in Rwanda

  Sinds 2003 is Right To Play actief in Rwanda, een land dat lang gebukt ging onder een heftig etnisch conflict. Op dit moment is Rwanda herstellende van dit conflict en werkt hard aan het opbouwen van haar economie. Er heerst veel armoede en ongelijkheid in Rwanda, wat ook z'n tol eist op de kinderen van het land. In samenwerking met de Lego Foundation richten wij ons op deze kinderen met onze speelprogramma's, zodat ook zij de kans krijgen op een betere toekomst.

   

  Onderwijs in Nyarubande

  Een mooi voorbeeld waar Right To Play heeft kunnen bijdragen met haar speelprogramma's is Nyarubande, een landbouwgemeenschap in Rwanda waar educatie geen hoofdrol speelt. De gemeenschap richt zich vooral op economische stabiliteit en veel kinderen helpen hun ouders om geld te verdienen door te werken op het land. Omdat veel kinderen werken, blijft er maar weinig tijd voor ze over om naar school te gaan. Sommige kinderen gaan zelfs helemaal niet meer naar school.

  Volgens, Alphonse (32 jaar), het schoolhoofd van de Nyarubande Lagere School, zijn het vooral de kinderen die moeite hebben met lezen, schrijven en wiskunde die minder geïnteresseerd zijn in school en als eerste de school verlaten.  Door gebruik te maken van 'play-based learning', een methode van Right To Play dat de kracht van spel gebruikt om kinderen te helpen met leren, kijken kinderen ernaar uit om naar school te gaan en willen ze vooral naar school blijven gaan.

   

  Leren door te zingen

  Een van de spelmethodes die veel wordt gebruikt in Rwanda is zang. Christine (25 jaar), juf op de Nyarubande Lagere School, legt uit hoe deze creatieve spelvorm positief bijdraagt aan het onderwijs: "In Rwanda houden we erg van zingen. Zingen hoort echt bij onze cultuur en het is voor de kinderen heel makkelijk om liedjes te leren. Ik maak zelf liedjes om ervoor te zorgen dat de kinderen de dingen onthouden die ze leren. Bijvoorbeeld hoe ze een lijn of andere vormen kunnen maken en wat je rechter- en linkervoet is." ​

    
Act