We vinden het belangrijk om transparant te zijn over wat er gebeurt met het geld dat bij Right To Play binnenkomt
       

Onderstaande grafieken tonen de verdeling in inkomsten en uitgaven van 2013. ​

Meer informatie over deze verdeling en overige cijfers vind je in de financial statements van 2013.

 
Inkomsten 2013
De bijdragen aan Right To Play komen onder andere van overheden, individuen en organisaties. In 2013 waren deze bijdragen voor Right To Play als volgt verdeeld.

 
Inkomsten 2012 - 840.png

 
Uitgaven 2013
In 2013 werd 79% van de inkomsten besteed aan programma's van Right To Play. De organisatiekosten van Right To Play bedroegen daarmee 21%.

Uitgaven 2012 - 1.png 

 

 
   ​​
Act