Hoe

Ons doel is om een veilige en gezonde wereld voor kinderen te creëren

Centraal in onze aanpak is de theorie dat kinderen het beste leren door dit spelenderwijs te doen. Precies om die reden zijn onze spelletjes speciaal ontworpen om kinderen te voorzien in de kennis en vaardigheden in het overwinnen van tegenslagen en het omgaan met de uitdagingen waarmee ze dagelijks in hun gemeenschap mee te maken hebben. Right To Play stemt de programma's af op de lokale behoeften. Of het nu gezondheid, gebrek aan onderwijs of de behoefte aan vrede is, of alle drie.


Blijvende verandering

Als we eenmaal stabiel gevestigd zijn in een land, bieden onze regelmatig ingeplande programma's kinderen structuur en routine. Dit helpt hen om de nieuw geleerde vaardigheden op een actieve en positieve manier uit te dragen. Op die manier wordt het geen tijdelijke verandering, maar een blijvende verandering. Geleidelijk aan groeit de rol van de kinderen in hun samenleving. Ze worden het toonbeeld van positief gedrag binnen hun eigen gemeenschap.


Lokale rolmodellen

Wij geloven dat het gedrag van een kind wordt bepaald door hun ervaringen en de invloed van belangrijke mensen in hun leven. De vrijwillige coaches van Right To Play zijn lokale rolmodellen. Zij cultiveren vertrouwen, eigenwaarde en optimisme. Ze zijn daarmee een prachtig voorbeeld voor kinderen.


Hoe zetten we onze spellen in tot levens-lessen?

Alvorens spel een effectief leermiddel is, leert Right To Play de kinderen om in te zien wat ze al weten, en dat te relateren aan hun eigen levenservaringen. Aan het einde van elk spelelement leiden onze coaches, die getrainde en vertrouwde rolmodellen zijn, een discussie op basis van 3 elementen:

1) Kinderen kijken terug op de ervaring van het spel

2) Kinderen gaan na of ze een soortgelijke ervaring ook in hun dagelijks leven hebben meegemaakt

3) Kinderen ontdekken hoe ze het geleerde van het spel toe kunnen passen in hun dagelijks leven

  ​​​​​​
Act