Onderwijs

Spelen is cruciaal voor de ontwikkeling van een kind.

Bevorderen van onderwijs

In de landen waar we werken is de kwaliteit van het onderwijs vaak slecht. Miljoenen kinderen gaan niet, of niet regelmatig, naar school of maken hun school niet af. Dit geldt vooral voor meisjes. Daarom trainen we leraren in de speelprogramma's van Right To Play, die zij daarna op school uitvoeren. We helpen hen ook een activerende en meer kindgerichte manier van lesgeven in het schoolprogramma te integreren. 


Onderwijs leuk maken

Right To Play werkt nauw samen met scholen en op nationaal niveau dragen we bijvoorbeeld bij aan de ontwikkeling van het curriculum en promoten we de inzet van spelen als middel. Door spelen onderdeel te maken van schoolprogramma's komen er meer kinderen naar school, worden ze beter betrokken en zijn ze meer gemotiveerd. Dit verbetert hun ontwikkeling en schoolprestaties.Succesvol bewijs is terug te vinden in onze wereldwijde partnerships

Het succes van onze programma's is erkend door regeringen over de hele wereld. Na 20 jaar zonder een plan voor vroegschoolse educatie, hielpen we de regering van Benin met het ontwikkelen van een curriculum voor haar jongste burgers op basis van het op spel gebaseerde leermodel van Right To Play. 

In Rwanda zijn onze activiteiten landelijk goedgekeurd voor gebruik op basisscholen en hebben we geholpen bij de ontwikkeling van een nationaal programma voor lichamelijke opvoeding en gezondheid. Momenteel vormen onze spelactiviteiten ook de basis van de lichamelijke opvoeding in alle Birmese vluchtelingenkampen in Thailand.​


De toekomst van Uganda hangt af van zelfbewuste kinderen, Daphine kan dat bevestigen...

  
 
Daphine, toekomstig president van Uganda...
Washing hands

Onze spelletjes en activiteiten leren kinderen belangrijke levensreddende aspecten zoals het wassen van hun handen en het gebruiken van een klamboe.

Little girl peace sign

De vreugde van spelen overstijgt etnische, culturele en h​istorische verschillen. Wanneer kinderen samen spelen, leren ze vaardigheden om vreedzaam te leven.

Act