Right To Play & het Ministerie van Buitenlandse Zaken​
RTP_BuZa.jpg
​Minister-President Mark Rutte met Lilianne Ploumen, de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, in 2016 in Libanon voor het SaHA-project.​

Dankzij de steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken krijgen duizenden kinderen in landen hier ver vandaan een kans op een betere toekomst door sport en spelen.

Buitenlandse Zaken trouwe supporter van Right To Play

Sinds 2002 is er al samenwerking tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Right To Play. Right To Play heeft bijdragen mogen ontvangen van het Ministerie voor de programma's Sport Health en Sport Works (2002-2005), voor een onderdeel van het programma's Sport Coalities (2008-2011) , voor een programma in Burundi en Sudan (2009-2011) en voor een project in het vluchtelingenkamp Dadaab in Kenia (2012).


Samenwerken aan Sport for development

Met de steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is Right To Play in 2012 samen met de KNVB en ISA gestart met het meerjarige Sport for development programma. Dat programma wordt uitgevoerd in een achttal landen: Kenia, Mali, Egypte, Mozambique, Zuid-Afrika, Indonesië, Suriname en de Palestijnse Gebieden. Het inmiddels afgeronde programma richtte zich op kansen creëren voor kwetsbare groepen door deelname aan sportactiviteiten. Right To Play, ISA en de KNVB leidden jongeren, jeugdleiders en coaches op die duizenden kinderen laten leren door te sporten en spelen.

In 2016 is het Sport for development project vervolgd met een tweede meerjarig programma, genaamd Sport for developmenet.nl (2016-2020). Dit programma wordt uitgevoerd door dezelfde Nederlandse organisaties in samenwerking met lokale partners en is gericht op het creëren van vitale gemeenschappen door middel van sport en spelen. Er zijn activiteiten in dezelfde acht landen, plus een pilot in de Grote Merenregio in Afrika gericht op het bevorderen van vrede door middel van sport en activiteiten samen met het bedrijfsleven in India.


De kracht van sport inzetten voor sociale cohesie

Right To Play, de KNVB, War Child en Unicef voeren gezamenlijke het SaHA project uit in Libanon. SaHA staat voor Sport and Humanitarian Assistance. SaHA betekent ook gezondheid in het Arabisch. Dit innovatieve project, dat gefinancierd wordt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, verbindt noodhulp met hulp gericht op ontwikkeling. Het project benut voetbal voor de bevordering van sociale cohesie. Libanon telt ruim 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen, op een lokale bevolking van 4 miljoen inwoners.

In Libanon worden dankzij SaHA ruim 100 Syrische en Libanese jongeren opgeleid door de KNVB met het World Coaches programma en ter plekke door Right To Play en War Child. Deze jongeren worden getraind om activiteiten te organiseren voor duizenden Syrische en Libanese kinderen. We laten de kinderen sporten en spelenderwijs leren. SaHA brengt nietr alleen kinderen en jongeren maar ook volwassenen samen via sport, voetbal in het bijzonder. Op deze manier draagt het project bij aan meer sociale cohesie in een samenleving die onder hoogspanning staat. 

  ​​

Act