Nalatenschap

Nalaten aan Right To Play

Heeft u al eens overwogen om een goed doel in uw testament op te nemen?

Als u Right To Play in uw testament opneemt, dan laat u meer na dan geld alleen. U geeft uw overtuiging door dat de volgende generatie recht heeft op een betere wereld. Dat kinderen in conflictgebieden en ontwikkelingslanden recht hebben op een zonnige toekomst door de inzet van spelen. 

Drie manieren om na te laten aan Right To Play

Nalaten aan Right To Play is niet ingewikkeld. Het enige wat u moet doen, is uw wensen goed uitwerken en in een testament vastleggen. Daarbij is er een aantal verschillende opties:


  • Laat Right To Play een specifiek legaat na 
    • ​U kunt besluiten om Right To Play een bepaald bedrag na te laten.

  • Wijs Right To Play aan als één van uw erfgenamen 
    • ​U kunt Right To Play aanwijzen als mede-begunstigde, waardoor de organisatie recht heeft op een percentage van uw nalatenschap, naast andere erfgenamen zoals kinderen of andere familieleden. U kunt in uw testament precies vastleggen welk percentage van uw nalatenschap naar Right To Play gaat.
  • Wijs uw hele nalatenschap toe aan Right To Play


Nalaten is economisch

Erfgenamen zijn normaliter verplicht om over de ontvangen nalatenschap belasting te betalen, de zogeheten erfbelasting. ANBI instellingen, zoals Right To Play, zijn vrijgesteld van erfbelasting. Dit betekent dat Right To Play het nagelaten bedrag voor 100% kan gebruiken voor ons werk. Zo komt uw gehele nalatenschap ten goede aan kinderen wereldwijd die de kracht van spelen kunnen ervaren.

Meer informatie

Overweegt u om (een deel van uw) nalatenschap aan Right To Play te schenken, maar wilt u eerst meer informatie? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij voorzien u graag van de informatie die u nodig heeft om tot een goed overwogen besluit te komen. U kunt contact opnemen met Right To Play via info@righttoplay.nl of via 020-2252731. 


Act